Nyheder fra Dansk Jernbaneforbund

Her finder du de seneste nyheder fra Dansk Jernbaneforbund

Læs nyheder, pressemeddelelser, faglige nyheder og andre relevante informationer om jernbanebranchen i Danmark.

Sagen om DSBs indmeldelse i Dansk Industri bliver ført i Arbejdsretten

Der har den 9. maj 2018 været afholdt forberedende retsmøde i Dansk … Læs Mere

Så er der en løsning for alle! Sidste forlig indgået

Med dagens indgåede forlig er forlig for alle offentligt ansatte dermed en … Læs Mere

Gruppelivsdækning under en eventuel strejke eller lockout

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har efter drøftelser med Forenede Gruppeliv og de … Læs Mere

Banedanmark og DSB udsætter behandling frikortsag

Banedanmark og DSB har fået held til at få Østre Landsret til … Læs Mere

Trange tider for fleksibiliteten

Jernbane Tidende har talt med medlemmer, der fortæller om DSB Vedligeholds uelegante … Læs Mere

Hvad havde medlemmerne på hjerte?

18 medlemsmøder over hele landet over en periode på knap to måneder. … Læs Mere

Franske SNCF på vej mod total privatisering

Den statslige franske jernbanevirksomhed slagtes og sælges i små stykker i fuld … Læs Mere

Finanslovsforslaget undergraver jernbanen

Med finanslovsforslaget undergraver regeringen præmisserne i en netop udgivet sektoranalyse om jernbanen. … Læs Mere

Mænd med erhvervsevnetab kan have penge til gode efter EU-dom

En EU – dom fastslår at man skal behandle mænd og kvinder … Læs Mere
Trafikstyrelsen negligerer sikkerhedsproblemer - djf.dk

Trafikstyrelsen negligerer sikkerhedsproblemer ved enmandsbetjening

Trafikstyrelsen har på vegne af DSB konkluderet, at der ikke kommer personale … Læs Mere

Vejle-ulykke viser at IC3 materiel ikke er egnet til enmandsbetjening

Transportministeriet lovede allerede for 3 år siden, at der ikke var problemer  … Læs Mere

Svagelighedspension skal ikke modregnes

I december 2015 kom der en vejledende udtalelse fra Center for klager … Læs Mere

Rådgivning for medlemmer berørt af udlicitering til ISS

Dansk Jernbaneforbund har været i løbende dialog med ISS i forbindelse med … Læs Mere
Forrige 1121314