Socialrådgiver

Dansk Jernbaneforbund tilbyder professionel rådgivning til forbundets medlemmer

Socialrådgiveren hos Dansk Jernbaneforbund vejleder og rådgiver om sociale spørgsmål og pensionsspørgsmål.

Socialrådgiverens specialviden er primært den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovene, men herudover meget andet lovgivning, som forbundets medlemmer er omfattet af.

Herunder pension som tjenestemand i Staten eller Regionen og arbejdsmarkedspensioner som PensionDanmark og SAMPension.

Ud over telefonisk rådgivning kan medlemmer og deres pårørende komme til en personlig samtale med en socialrådgiver hos Dansk Jernbaneforbund.

Socialrådgiveren har tavshedspligt.

Områder for vejledning

Socialrådgiveren kan rådgive om mangt og meget, og er med sin specialviden om jernbaneområdet altid et godt sted at starte, hvis man er usikker på sin situation nu eller i fremtiden.

De væsentligste områder for vejledning er følgende:

Sygdom

I forbindelse med sygdom, hvad enten det er kort- eller langvarigt, er det vigtigt med støtte og vejledning under sygdomsprocessen.

Det kan være i forhold til arbejdsgiveren og/eller de sociale myndigheder.

Økonomi

Under sygdom og fremtiden.

Tilskadekomst

Vejledning om sammenhæng mellem Tilskadekomstpension i forhold til Tjenestemandspensionsloven, Arbejdsskadesikringsloven og Den sociale lovgivning.

Mange af sygesagerne er følgevirkninger af tilskadekomst i tjenesten.

Der er et tæt samarbejde med arbejdsskadesagsbehandleren i forbundet.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Arbejdet med Det sociale Kapitel vedrørende omplacering, herunder etablering af fleksjob.

Samarbejde med kommunerne og DSBs personalekonsulenter og forbundets tillidsrepræsentanter.

Derudover samarbejde med andre nøglepersoner som f.eks. egen læge.

Tilbagetrækning fra arbejde

Fratrædelsesmuligheder og Seniorordninger.

Herunder nedsat tjenestetid, frivillig fratræden, delpension, fleksibel efterløn, afsked og rådighedsløn.

Psykiske påvirkninger 

I forbindelse med ulykker, problemer i forhold til chef/kolleger, strukturændringer i virksomheden og omplacering.

Konsekvenser for den enkelte i forhold til de nye skærpede helbredskrav til ansatte med sikkerhedsbetonet arbejde i jernbanevirksomheder.

Personlige eller familiemæssige problemer

Ved sygdom, skilsmisse, dødsfald, afsked og andre væsentlige ændringer af dagligdagen for den enkelte og de pårørende.

En socialrådgiver hos Dansk Jernbaneforbund vejleder også i forhold til barsel og omsorgsdage, kritisk sygdom, arbejdsprøvning og revalidering, klager og meget mere.