DSB valgte kaos: Arbejdstid

Print Friendly, PDF & Email

Medlemsinfo: DSB valgte kaos – arbejdstid.

Baggrund: DSB valgte den 31. oktober at afbryde forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund om vilkårene for overgangen til Jernbaneoverenskomsten.

I den kommende tid vil Dansk Jernbaneforbund informere om uenighederne mellem DSB og forbundet. Denne medlemsinformation sætter fokus på uenighederne om de fremtidige arbejdstidsregler.

Vores forhandlere er blevet mødt med en række krav om forringelser. Krav vi ikke umiddelbart kan acceptere – blandt andet krav om:

• Skubbe-weekender for lokomotivførerne.
• Rammer i faste ture – af DSB kaldet tidslommer – deres antal og placering.
• Meddelelse af endelig tjeneste helt ned til 5 dage før – også for tidslommer af op til knap et halvt døgns varighed.
• Ændrede frister for at meddele rammer/tidslommer i såvel ture som reserve.
• Ændringer omkring ferie, antal uger i sommerperioden, ferienormer, mv.
• Forringelser af fridagslængder ved flere sammenhængende fridage (3. fridag og op efter).
• Tvungen placering af de 9 helligdagsfridage.

Denne liste er ikke udtømmende.

DSB har meddelt, at man ønsker at implementere ”de dele af arbejdstidsforhandlingerne, der har været enighed om”.

Vi er dog af den klare opfattelse, at der absolut ikke er enighed om noget på nuværende tidspunkt:

En ny arbejdstidsaftale skal selvfølgelig ses i en sammenhæng. Derfor kan der ikke være enighed om enkelte elementer, før der er en samlet aftale.