NY DOM: Du må ikke optage din chef uden at fortælle det

Print Friendly, PDF & Email

Det fastslår Vestre Landsret i en ny dom.

I sagen havde en medarbejder optaget en samtale på arbejdspladsen uden at have informeret arbejdsgiver og andre medvirkende i mødet. Vestre Landsret fandt det berettiget, at medarbejderen blev bortvist, idet der var tale om illoyal adfærd, fordi arbejdsgiveren ikke var orienteret om optagelsen.

Den hemmelige lydoptagelse var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Advokaten, der har ført sagen for medarbejderen, har søgt om at indbringe sagen for Højesteret.

Men indtil der ligger en ny afgørelse må det frarådes, at optage samtaler på arbejdspladsen uden tilladelse. Det tilrådes, at en tilladelse til det fås på skrift.