Dansk Jernbaneforbund afholder kurser for tillidsvalgte og pensionister

Kurserne er for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, samt for medlemmer, der står over for at skulle pensioneres eller allerede er gået på pension.

I kursuskalenderen kan du se hvilke kurser for tillidsvalgte og pensionister, der er planlagt.

Når tilmelding er åbnet, vil kurset fremgå af kursuskalenderen.

Tilmelding kan ske direkte fra hjemmesiden eller via kupon i Jernbane Tidende.

Grundkursus for tillidsrepræsentanter

G1 

G2 

G3

G4

Datoerne er ikke fastlagt endnu.

Alle Grundkursus for tillidsrepræsentanter kurser afholdes på:

Konventum A/S
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør.

Første Grundkursus for tillidsrepræsentanter (G1) starter med aftensmad søndag kl. 18.00 og de øvrige 3 (G2 – G4) er fra mandag til fredag.

Kommer man langvejs fra, kan man ankomme til Konventum søndag aften.

Er dette tilfældet, kan det aftales senest 10 dage før kursusstart med Dansk Jernbaneforbund på ac@djf.dk eller telefon 36 13 25 09, Anette Cieslar.

Det samme gælder, hvis der ønskes særligt traktement (forplejning fx ved allergi m.v.).

Dette kan også aftales med Dansk Jernbaneforbund senest 10 dage før.

Denne kursustilmeldingsblanket skal indsendes til ac@djf.dk for at komme i betragtning til kurset, hvor der er plads til 24 deltagere. Program for kurset sendes senere.

Områdegruppeformanden skal tillige indstille til kurset, det vil sige at kursustilmeldingen skal gå via denne. Forbundet foretager udvælgelsen efter fastlagte retningslinjer fra Hovedbestyrelsen.

Der vil hurtigst muligt blive udmeldt, hvem som har mulighed for deltage på kurset.

Vi vil herfra søge om frihed til kurset hos arbejdsgiver, som hos flere arbejdsgivere skal være indgivet senest 2 måneder før kursusstart.

Vær opmærksom på, at selv om du har en tillidsmand, som står på venteliste til et kursus, skal forbundet have en ny tilmelding.

Hermed opnår vi, at det kun er de aktuelle tillidsmænd, som søger.

DJF Ferieboliger

Fagbladet Jernbane Tidende

Jernbane Tidende 02 2021
Læs nyeste nummer af Jernbane Tidende på Issuu