Kurser

Dansk Jernbaneforbund afholder kurser for tillidsvalgte og pensionister

Kurserne er for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, samt for medlemmer, der står over for at skulle pensioneres eller allerede er gået på pension.

I kursuskalenderen kan du se hvilke kurser for tillidsvalgte og pensionister, der er planlagt.

Når tilmelding er åbnet, vil kurset fremgå af kursuskalenderen.

Tilmelding kan ske direkte fra hjemmesiden eller via kupon i Jernbane Tidende.

Basis/Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter i Dansk Jernbaneforbund

Afholdes på Konventum AS/S, LO-skolen, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør.

Kurser for 2023 planlægges ultimo april 2023
(Når årets generalforsamlinger er veloverstået)

Kursusindhold:
Du får grundlæggende viden om den danske model.
Du får grundlæggende indføring i din rolle som bisidder.
Du får grundlæggende viden om forbundets struktur og opgaver.
Du får kendskab til Samarbejdssystemet og meget mere.

Herefter tilbydes en fortsættelse af kurset til foråret 2023. Formentlig i moduler af 3 x 3 dage Disse datoer er endnu ikke fastlagt.

Emnerne omhandler bla Arbejdsret i hverdagen, Kommunikation og forhandling og Arbejdsmiljø og Trivsel,

Kursustilmeldingsblanket skal indsendes til ac@djf.dk senest den 3. juni 2022 for at komme i betragtning til kurset, hvor der er plads til 24 deltagere. Program for kurset sendes senere.

Områdegruppeformanden skal tillige indstille til kurset, det vil sige at kursustilmeldingen skal gå via denne. Forbundet foretager udvælgelsen efter fastlagte retningslinjer fra Hovedbestyrelsen.

Der vil hurtigst muligt efter den 3. juni 2022 blive udmeldt, hvem som har mulighed for deltage på kurset.

Vi vil herfra søge om frihed til kurset hos arbejdsgiver, som hos flere arbejdsgivere skal være indgivet senest 2 måneder før kursusstart.

Vær opmærksom på, at selv om du har en tillidsmand, som står på venteliste til et kursus, skal forbundet have en ny tilmelding. Hermed opnår vi, at det kun er de aktuelle tillidsmænd, som søger.

TILMELDINGSBLANKET