Medlemsinfo: DJF indskærper utvetydigt…

Print Friendly, PDF & Email

Vi skal fra Dansk Jernbaneforbunds side utvetydigt indskærpe, at alle former for overenskomststridige handlinger skal ophøre.

Dansk Jernbaneforbund er af Dansk Arbejdsgiverforening blevet gjort bekendt med, at der verserer to opslag vedrørende faglige møder senere i dag.

Dansk Jernbaneforbund opfordrer på det kraftigste til, at disse møder ikke afholdes.