DJF opfordrer til, at arbejdet holdes normaliseret.

Print Friendly, PDF & Email

Udsendt 5. november 19.28

Dansk Jernbaneforbund har i dag, 5. november 2018,  været til Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.

Fællesmødet  blev afholdt på baggrund af klage rejst af Dansk Industri. 

Klagen var indgivet, fordi et antal medlemmer af Dansk Jernbaneforbund havde etableret en overenskomststridig kollektiv arbejdsnedlæggelse den 5. november 2018 kl 07.00.

Dansk Jernbaneforbund mente, at arbejdet var normaliseret ved Fællesmødets afholdelse, men arbejdsgiverside var ikke enig heri.

Dansk Jernbaneforbund erkendte, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig.

Dansk Jernbaneforbund skal derfor kraftigt opfordre til, at arbejdet holdes normaliseret.

Såfremt arbejdet ikke holdes normaliseret, kan det være forbundet med bod for deltagere i yderligere arbejdsnedlæggelser.