DSB’s medarbejdere til ledelsen: Uden dialog går det helt galt.

Print Friendly, PDF & Email

Udtalelse fra møde med 100 DSB-tillidsfolk

Over 100 tillidsfolk fra alle dele af DSB mødtes tirsdag eftermiddag i Valby Kulturhus for at drøfte situationen efter DSB har meldt sig ind i Dansk Industri (DI) og opsagt de gældende overenskomster.

Samarbejdet mellem DSB’s ledelse og de tre største fagforeninger på DSB’s område – HK Trafik & Jernbane, Dansk Jernbaneforbund og FO Jernbanedrift – er på et historisk lavpunkt. Mange steder er arbejdsmiljøet præget af situationen. De tre store fagforeninger havde derfor indkaldt til stormødet i fællesskab.

Mødet blev afsluttet med vedtagelse af denne udtalelse:

Vi oplever desværre alle de negative efterveer af DSB’s beslutning om at melde sig ind i DI. Situationen er uholdbar. Med mødet i dag har vi ønsket at sende et klart signal til DSB’s ledelse: Vi står skulder ved skulder. DSB’s indmeldelse i DI må hverken forringe medarbejdernes vilkår eller fagforeningernes muligheder for at repræsentere vores medlemmer.

DSB går kun efter forringelser

Vi oplever, at DSB prøver at undgå at efterleve aftaler og overenskomster. Og vi oplever, at de mange problemer som indmeldelsen i DI giver, ikke er til reel drøftelse. I stedet bliver de faglige organisationer mødt af en stadig mere dikterende ledelsesstil. Det er uholdbart i længden.

Vi oplever, at DSB’s ledelse er uærlige i forhold til de informationer, der bliver givet og at ledelsen ved møder kommer med påstande og udtalelser, som de efterfølgende ikke vil stå ved. Vi oplever også trusler i drøftelserne og meget langsom sagsbehandling. Alle drøftelser foregår derfor med mistro og det er særdeles usundt for et konstruktivt samarbejde.

Ansatte i DSB er historisk meget loyale over for virksomheden. Vi brænder for bedre jernbane i Danmark og yder altid ekstra i travle perioder og krisesituationer. Det er et varemærke, alle er stolte af. Danmark har brug for en velfungerende jernbane. Den leverer vi gerne.

Men vi frygter, at den dårlige stemning blandt ledelse og medarbejdere på sigt kan smitte af på arbejdet og dermed produktet – til skade for passagererne og samfundet.

Opfordring: Dialog nu!

DSB er i en svær tid som virksomhed med mange udfordringer. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at ledelsen i DSB ændrer stil og åbner op, så vi igen kan få et reelt samarbejde og en tillidsfuld dialog. Vi får kun skabt et stærkt DSB i samarbejde.

Dennis A. Jørgensen, Formand for HK Trafik & Jernbane
Henrik Horup, Formand for Dansk Jernbaneforbund
Jens Christian Kjeldsen, Formand for FO Jernbanedrift