Om DJF

Dansk Jernbaneforbund er et stærkt fagligt forbund.

Vi engagerer os på vegne af vore medlemmer og den danske befolkning gennem udvikling, kamp og dialog.

Med indgående branchekendskab, dygtige medarbejdere, politisk indflydelse og stærk organisation vil vi udvikle skinnetransport og skabe tryghed.

Kort sagt om Dansk Jernbaneforbund:

Dansk Jernbaneforbund vil være på forkant med udviklingen samt garant for tryghed og sikker transport på skinner.

Om DJF - djf.dk

Læs mere om DJF

Læs mere om DJF og vores faglige arbejde.

Se og lyt til Formand for DJF Henrik Thorup byde dig velkommen hos DJF.

Åbn DJF brochure på et nyt faneblad.

Medlemmer af Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbunds medlemmer varetager et væld af forskellige praktiske opgaver på jernbaneområdet.

Vores medlemmer er togførere, lokomotivførere, metrostewards, stationsbetjente, letbaneførere samt bane- og elektropersonale.

Tilsammen besidder vores medlemmer en enorm viden om drift og vedligehold af skinnenettet og transport på skinner.

Dansk Jernbaneforbund har pt. ca. 5.000 medlemmer fordelt på de nævnte personalekategorier.

Heraf er der ca. 750 kvinder og 4.250 mænd.

Desuden er der ca. 4.000 medlemmer i Dansk Jernbaneforbund Pensionistssektionen.

Kontingent

Kontingent til Dansk Jernbaneforbund udgør et beløb, der til enhver tid svarer til 2,3 pct. af skalatrin 14, laveste sats, rundet op til nærmeste hele kronebeløb.

Pr. 1. oktober 2021 udgjorde kontingentet kr. 489,00 pr. måned, som reguleres i takt med lønudviklingen, derudover betales kr. 20,00 pr. måned til konfliktfonden. I alt kr. 509,00 pr. måned.

Som medlem af pensionistsektionen betales et årskontingent på kr. 540,00.

Dette beløb fastsættes af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra sektionsbestyrelsen.

DJFs ledelse

Formand: Henrik Horup

Næstformand: Preben S. Pedersen

Kasserer: Kirsten Andersen