Medlemsinfo – DSB valgte kaos

Print Friendly, PDF & Email

Som tidligere meddelt afbrød DSB i går forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale i forbindelse med overgangen til Jernbaneoverenskomsten.

I denne Medlemsinfo får du et kort overblik over de væsentligste uenigheder mellem Dansk jernbaneforbund og DSB:

• DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på egen arbejdstid: tjenester, ture og turvalg.
• DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på ferieplanlægningen.
• DSB har stillet som ultimatum, at drøftelserne om arbejdstid skal foregå uafhængigt af drøftelserne om fremtidig medarbejderindflydelse på arbejdstid.
• Sammenhæng mellem arbejds- og familieliv: Vi bliver mødt krav om forringelser af vilkårene for skubbeweekender, rammeture/ tidslommer og varsling af tjeneste.
• DSB ønsker at reducere antallet af tillidsrepræsentanter kraftigt (og har i dag annulleret alle vores tillidsrepræsentanters status som tillidsrepræsentanter).
• DSB har optrådt som utroværdig forhandlingspart gennem hele forløbet.
• DSB’s kommunikation har været og er både misvisende og undergravende.

Vi har gennem hele forløbet søgt løsninger. Det er DSB’s ledelse, der har valgt at opsige gældende lokalaftaler og kutymer – uden at sætte noget i stedet. Vi kan fra Dansk Jernbaneforbunds side kun beklage den kaotiske situation, som DSB har valgt at kaste virksomheden ud i.

Vi vil i den kommende tid uddybe de enkelte punkter yderligere.