Sikring af vore medlemmer ved at indmelde arbejdsskader

Print Friendly, PDF & Email

For at sikre medlemmer bedst muligt er det vigtigt, at der med det samme bliver lavet en indberetning af arbejdsskader til arbejdsskadesagsbehandleren i DJF

I forbindelse med gennemgangen af det beskrevne hændelsesforløb kan arbejdsskadesagsbehandleren ofte vurdere med det samme, om der i sagen er grundlag for at rejse et krav efter erstatningsansvarsloven.

Derudover er der også nogle sager, hvor det er meget vigtigt og relevant, at arbejdsskadesagsbehandleren kommer med ind fra starten for at sikre, at den bliver fulgt korrekt og helt til dørs. Igen for at sikre den enkelte ulykkesramte bedst muligt.

I 2017 blev der fra AMR indmeldt 768 arbejdsskader. I år er der indtil den 26. juli 2018 kun indmeldt 73 arbejdsskader.

Enten er der sket et fænomenalt fald i antallet af arbejdsskader – eller også er der potentielt 700 medlemmer, der ikke får vurderet, om der er en erstatningsmulighed.

En stor del af nedgangen kan dog tilskrives, at man bl.a. i DSB har bedt AMR om ikke at sende anmeldelser videre til DJF med henvisning til EU’s nye persondataforordning fra maj.

Denne problemstilling løses ved, at AMR/TR, via en en fuldmagt fra hver enkelt skadelidt, sender en kopi af anmeldelsen om arbejdsulykke til DJF.

Sikring af vore medlemmer

Indsendte anmeldelser er ikke garanti for, at der iværksættes en egentlig sagsbehandling; men derimod den bedste sikring af vore medlemmer og en garanti for, at hver eneste sag bliver gennemgået og vurderet.

I forhold til erstatning, videre forløb og som registrering i forbindelse med fx langtidseffekter.

Vi har tidligere understreget vigtigheden af, at ALLE sager bliver indberettet… og dette gælder stadig!

I de sager, hvor det allerede af anmeldelsen fremgår, at sagsbehandling ift arbejdsskadeforsikringsloven eller erstatningsansvarsloven kan være påkrævet, tager Dansk Jernbaneforbund selv kontakt til skadelidte.

Husk at alle medlemmer af Dansk Jernbaneforbund og Flyvebranchens Personale Union har ret til arbejdsskadesagsbehandling og kan kontakte sagsbehandler Mikael Kristensen på tlf 3613 2514 eller mk@djf.dk

Du kan finde fuldmagten her.