Arbejdsskader

Dansk Jernbaneforbund tilbyder sagsbehandling og assistance til forbundets medlemmer

Henvend dig til arbejdsskadesagsbehandleren, hvis du har været ude for en arbejdsulykke, eller på anden vis er blevet skadet under udførelse af dit arbejde.

Medlemmer, der kommer ud for en arbejdsulykke eller pådrager sig en arbejdsbetinget lidelse kan få hjælp og vejledning.

DJF hjælper med at føre sager over for Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen af forbundets funktion for arbejdsskadessager.

Funktionen varetages til daglig af sagsbehandler Mikael Kristensen.

Sagsbehandlingen vil i nogle tilfælde involvere forbundets socialrådgiver.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for forbundet at afslutte sagen med et acceptabelt resultat, kan der blive tilknyttet en advokat.

Dansk Jernbaneforbund anbefaler, at medlemmer efter en arbejdsulykke – eller såfremt man har mistanke om at lide af en arbejdsbestemt lidelse – på så tidligt et tidspunkt som muligt kontakter funktionen for arbejdsskadessager.