Medlemsinfo

Nedenfor kan du læse alle udsendte medlemsinformationer fra Dansk Jernbaneforbund.

Medlemsinfo

Til orientering. Efter Henrik Horups fratræden har vi gennemgået en masse forhold,

På vej mod OK23

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2023 på det private område er i fuld