MEDLEMSINFO: DSB VALGTE KAOS – TILLIDSREPRÆSENTANTEN

Print Friendly, PDF & Email

Baggrund: DSB valgte den 31. oktober at afbryde forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund om vilkårene for overgangen til Jernbaneoverenskomsten.

I den kommende tid vil Dansk Jernbaneforbund informere om uenighederne mellem DSB og forbundet. Denne medlemsinformation sætter fokus på uenighederne om det fremtidige tillidsrepræsentantsystem.

DSB valgte kaos – tillidsrepræsentanten
DSB ønsker at reducere antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29. Forbundet har diskuteret spørgsmålet med DSB i hele 2018, men DSB har blot fastholdt forringelsen. Vi har i forløbet præsenteret forskellige alternative modeller for DSB. Modeller, der også indeholder store reduktioner af antallet af tillidsrepræsentanter, men DSB har ikke villet rykke sig: Antallet af tillidsrepræsentanter skal reduceres med 70. Samtidig har DSB gentagende gange luftet muligheden for at tvinge en endnu ringere ordning igennem.

Forløbet illustrerer fint DSB’s forhandlingsmanérer:
1) Man forlanger en voldsom forringelse.
2) De efterfølgende ”forhandlinger” handler alene om, at DSB fastholder sit oprindelige krav og skyder alle alternative forslag ned. Intet ”give and take” – blot ”take and take”.
3) Sideløbende truer DSB løbende med, at hvis ”tilbuddet” ikke accepteres, vil man blot blive tvunget til noget meget værre.

Hvorfor er det egentligt et problem?
Ønsket om at reducere antallet af tillidsrepræsentanter handler i sidste ende om ét spørgsmål: Medarbejderindflydelse.

DSB ønsker at minimere medarbejdernes indflydelse. DSB ønsker grundlæggende en ny virksomhedskultur, hvor medarbejderne ikke længere tages med på råd, men i langt højere grad blot handler efter diktat. Derfor ønsker DSB blandt andet, at minimere tillidsrepræsentanterne muligheder for i fremtiden, at:

• Deltage i planlægningen af det daglige arbejde, såsom
• Deltage i opbygningen af tjenester
• Deltage i opbygningen af ture
• Deltage i opbygningen af hold
• Deltage i ferieplanlægning
• Deltage i en række udvalg: Blandt andet uddannelsesudvalget og panlægningsudvalget/turudvalget

Ydermere vil DSB fremover selv afvikle samtlige turvalg – efter egne regler.

I går kulminerede striden foreløbig med forsøg fra DSB’s side på at opsige af alle tillidsrepræsentanters tillidshverv med omgående virkning. Overfor forbundet har DSB tilbudt en ny tillidsrepræsentantstruktur med – ja – 29 tillidsrepræsentanter…

Hvad så nu?
DSB forsøger nu som den første statsvirksomhed i nyere danmarkshistorie at fungere uden tillidsrepræsentanter. I DSB’s iver for at nå dette mål, har man oveni glemt, at opsige de tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanters hverv (!)
DSB har udsendt breve til hver enkelt, men Dansk Jernbaneforbund er ikke blevet gjort bekendt med opsigelsen. Det er både uforståeligt og på grænsen til det pinlige, at DSB ikke har styr på de formelle spilleregler i så vigtigt et spørgsmål.
Situationen er naturligvis helt uholdbar, men den er desværre den direkte konsekvens af ledelsens ageren.

Vi kan kun opfordre til, at DSB’s ledelse hurtigst muligt kommer på bedre tanker. Derudover kan vi kun opfordre til at holde sammen ude på arbejdspladserne. Det er nu vi skal vise, at sammenholdet kollegaerne imellem er unikt.
Vi informerer jer så snart, der er nyt på dette område.