Det sker lokalt – Korsør

Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 4. april kl.14.00: Banko. 

Torsdag den 25. april: Vores forårssæson er vel overstået og vi slutter af med udflugten til Sorø Sø. Vi går her om bord på Ll. Claus som lystigt sejler søen rundt mens vi hygger med frokost og kaffe.

Vores generalforsamling d. 21. marts er vel overstået og 38 medlemmer deltog i mødet og ved spisningen. Der var genvalg på flere bestyrelsesposter og dette foregik uden kampvalg.

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en rigtig god sommer og på gensyn den 12. september kl. 14.00 i Caféen, Kulturhuset.

Husk tilmelding til vores arrangementer så vi er sikre på, at der er plads og kage til alle.

DJ Pensionist forening Korsør lokal afdeling er stiftet 9. april 1981.

Stiftelsen markeres som vanligt hvert femte år med en kanon fest tilrettelagt i et festligt program.

En sådan fest hvert femte år er livsbekræftende, og vi vil fortsætte således så længe vores økonomi tillader det.

Bestyrelsen

Alle møder afholdes i ”Kulturhuset”, Skolegade 1, Korsør kl. 14:00 – 17:00.

Kontingent kan indbetales på medlemsmøderne til og med den 21. marts, eller i Sydbank på kontonummer: 7045 0001196755

Vi har haft generalforsamling den 12. september  .

Her er den nye bestyrelse

Formand:  John T. Svendsen  22 14 77 31

Næstformand:    Harry Andersen  40 76 59 76

Bestyrelses medlem:  Torben Jensen   60 67 11 67

Kasserer Solveig Petersen, tlf: 58 37 26 35

Sekretær Agnete Larsen, tlf: 40 85 26 75