Det sker lokalt – Korsør

Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 23. november: Bowling. Vi mødes i Bowlingcentret i Slagelse kl.

14.30. Der gives præmier til bedste m/k og der er kaffe og kage efter spillet.

Tilmelding senest d. 13. 11. Pris kr. 125,- som skal betales senest d. 20.11.

Torsdag den 11. januar 2024 kl.14.00: Banko i Medborgerhusets café. 

Torsdag den 25. januar kl.14.00: Underholdning i Medborgerhusets café, ved Tjæreborgrevyen. 

Torsdag den 8. februar kl.14.00: Banko i caféen. 

Torsdag den 22. februar kl. 14.30: Bowling i Slagelse Bowlingcenter

Torsdag den 7. marts kl.14.00: Banko i caféen. 

Torsdag den 21. marts kl.14.00: Generalforsamling. Kulturhuset.

Torsdag den 4. april kl.14.00: Banko. 

Torsdag den 25. april kl. 10.10: Udflugt. Mødested Korsør St. Toget kører kl. 10.25.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber at se jer igen til vore sammenkomster.     

Husk tilmelding til vores arrangementer så vi er sikre på, at der er plads og kage til alle.

DJ Pensionist forening Korsør lokal afdeling er stiftet 9. april 1981.

Stiftelsen markeres som vanligt hvert femte år med en kanon fest tilrettelagt i et festligt program.

En sådan fest hvert femte år er livsbekræftende, og vi vil fortsætte således så længe vores økonomi tillader det.

Bestyrelsen

Alle møder afholdes i ”Kulturhuset”, Skolegade 1, Korsør kl. 14:00 – 17:00.

Kontingent kan indbetales på medlemsmøderne til og med den 21. marts, eller i Sydbank på kontonummer: 7045 0001196755

Vi har haft generalforsamling den 12. september  .

Her er den nye bestyrelse

Formand:  John T. Svendsen  22 14 77 31

Næstformand:    Harry Andersen  40 76 59 76

Bestyrelses medlem:  Torben Jensen   60 67 11 67

Kasserer Solveig Petersen, tlf: 58 37 26 35

Sekretær Agnete Larsen, tlf: 40 85 26 75