Det sker lokalt – Korsør

Print Friendly, PDF & Email

Sommeren er ved at blive til efterår og det er tid, at mødes igen til hygge og samvær.

Efterårets arrangementer afholdes i Spillestedet eller Caféen, Skolegade 1 kl. 14.00-17.00

Torsdag den 15. september: Bankospil. Tilmelding senest d. 10. september.

Torsdag den 29. september: Udflugt til Skælskør med afgang kl. 9.00 fra Casper Brands Pl. Bindende tilmelding senest d. 15. september.

Torsdag den 13. oktober: Bankospil. Tilmelding senest d. 9. oktober.

Torsdag den 27. oktober: Bowlingcentret i Slagelse hvor vi mødes kl. 14.30. Tilmelding senest d. 13.oktober. Pris kr.100,-

Torsdag den 10. november: Bankospil. Tilmelding senest d. 6. november

Torsdag den 24. november: Underholdning med Bruno & Sigvald pris kr. 50,-Tilmelding og betaling senest d. 17. november

Torsdag den 1. december: Bankospil. Tilmelding senest d. 26. november.

Torsdag den 15. december: Juleafslutning med spisning.

Tilmelding senest d. 1.december. Betaling kr. 200,- senest d. 9. december.

Vi vil gerne henstille til, at man husker tilmelding, da vi kun bestiller kaffe/ kage

til de tilmeldte.

Efterårets udflugt går til Skælskør, hvor vi kommer på rundtur med Veteranbus

fra busmuseet. Vi får en god frokost på museet. Efter en guidet tur på museet vil der blive serveret eftermiddagskaffe.  Betaling kr. 250,- skal være os i hænde senest d. 22. september.

DJ Pensionist forening Korsør lokal afdeling er stiftet 9. april 1981.

Stiftelsen markeres som vanligt hvert femte år med en kanon fest tilrettelagt i et festligt program.

En sådan fest hvert femte år er livsbekræftende, og vi vil fortsætte således så længe vores økonomi tillader det.

Bestyrelsen

Alle møder afholdes i ”Kulturhuset”, Skolegade 1, Korsør kl. 14:00 – 17:00.

Kontingent kan indbetales på medlemsmøderne til og med den 21. marts, eller i Sydbank på kontonummer: 7045 0001196755

Vi har haft generalforsamling den 12. september  .

Her er den nye bestyrelse

Formand:  John T. Svendsen  22 14 77 31

Næstformand:    Harry Andersen  40 76 59 76

Bestyrelses medlem:  Torben Jensen   60 67 11 67

Kasserer Solveig Petersen, tlf: 58 37 26 35

Sekretær Agnete Larsen, tlf: 40 85 26 75