Det sker lokalt – Korsør

Print Friendly, PDF & Email

Vi vil starte med at ønske alle et godt nytår. Vi har tage hul på 2023 og håber selvfølgelig, at vi vil se rigtig mange medlemmer til vores kommende arrangementer. Husk endelig at tilmelde jer, da vi kun bestiller kaffe/kage til de tilmeldte og det er da hyggeligst hvis der er til alle

Torsdag d.27. april      Forårsudflugt. Turen går iflg. programmet  til Kunstmuseet  Fuglsang på Lolland.
                                        Afgang kl. 9.30 fra Casper Brands Pl. Prisen er kr. 250,- pr. person og tilmelding og
                                         betaling skal være os i hænde senst d. 20. april. Tilmeldingen er bindende.

Herefter holder vi sommerferie hvor vi til alle medlemmerne har bestilt høj sol.

DJ Pensionist forening Korsør lokal afdeling er stiftet 9. april 1981.

Stiftelsen markeres som vanligt hvert femte år med en kanon fest tilrettelagt i et festligt program.

En sådan fest hvert femte år er livsbekræftende, og vi vil fortsætte således så længe vores økonomi tillader det.

Bestyrelsen

Alle møder afholdes i ”Kulturhuset”, Skolegade 1, Korsør kl. 14:00 – 17:00.

Kontingent kan indbetales på medlemsmøderne til og med den 21. marts, eller i Sydbank på kontonummer: 7045 0001196755

Vi har haft generalforsamling den 12. september  .

Her er den nye bestyrelse

Formand:  John T. Svendsen  22 14 77 31

Næstformand:    Harry Andersen  40 76 59 76

Bestyrelses medlem:  Torben Jensen   60 67 11 67

Kasserer Solveig Petersen, tlf: 58 37 26 35

Sekretær Agnete Larsen, tlf: 40 85 26 75