Det sker lokalt – Korsør


I skrivende stund er der lys forud i forhold til afholdelse af vores torsdagsprogram og ikke mindst vores generalforsamling. Programmet er sendt ud til alle medlemmer og vi har glædet os til at kunne mødes igen bl.a. til vores udflugt til Nyvang d. 23. september samt snart at kunne fejre vores jubilæum d. 28.oktober.

Torsdag d.  9. september 2021 kl. 14.00 – Generalforsamling

Torsdag d. 23. september – Udflugt (husk tilmelding senest d. 9. september)

Torsdag d.  7. oktober – Bankospil

Torsdag d. 28. oktober – 40 års jubilæumsfest. tilmelding senest d. 7. oktober 2021.

Torsdag d. 4. november– bankospil

Torsdag d. 18. november – bowling i Slagelse incl. kaffe &kage. kl. 14.30. Tilmelding senest d. 8. november 2021.

Torsdag d.  2. december – julebanko

Torsdag d. 16. december – juleafslutning. Tilmelding senest 9. december.

Nærmere omkring udflugtsmål, jubilæumsfest m.m. vil fremgå af det tilsendte program.

DJ Pensionist forening Korsør lokal afdeling er stiftet 9. april 1981.

Stiftelsen markeres som vanligt hvert femte år med en kanon fest tilrettelagt i et festligt program.

En sådan fest hvert femte år er livsbekræftende, og vi vil fortsætte således så længe vores økonomi tillader det.

Bestyrelsen

Alle møder afholdes i ”Kulturhuset”, Skolegade 1, Korsør kl. 14:00 – 17:00.

Kontingent kan indbetales på medlemsmøderne til og med den 21. marts, eller i Sydbank på kontonummer: 7045 0001196755

Vi har haft generalforsamling den 12. september  .

Her er den nye bestyrelse

Formand:  John T. Svendsen  22 14 77 31

Næstformand:    Harry Andersen  40 76 59 76

Bestyrelses medlem:  Torben Jensen   60 67 11 67

Kasserer Solveig Petersen, tlf: 58 37 26 35

Sekretær Agnete Larsen, tlf: 40 85 26 75