Nedenfor finder du et skema til indmeldelse i DJ Pensionistsektionen.

Hvis du foretrækker det, kan du også hente vores velkomst brochure med indmeldelsesblanket ved at følge den blå annonce i højre side.

Print blanketten ud og følg vejledningen.

Som medlem optages enhver, der har været ansat ved offentlige og private bane‐ og transportselskaber samt deres ægtefæller/samlevere.

Det gælder dog ikke medlemmer, der tidligere har været udelukket fra medlemskab af Forbundet, slettet på grund af restance, samt undladt medlemskab i tilfælde, hvor det var påkrævet.

Kontingentet er 45 kr. om måneden, og det vil blive trukket i din pension, hvis du har været tjenestemand, eller får ægtefællepension efter en tjenestemand.

For øvrige medlemmer opkræves kontingentet af Forbundet og betales over giro/PBS.

Bankoplysninger