Det sker lokalt – Horsens

Print Friendly, PDF & Email

 

Torsdag den 4. maj: Ordinært møde. Vi får besøg af byrådsmedlem m.m. Susan Gyldenkilde, som gerne vil høre lidt om, hvad vi går og laver. Og så er hun åben for spørgsmål. Hun vil bl.a. fortælle noget om, hvordan vi får hjælp den dag vi har brug for det, om forskel på plejebolig/ældrebolig, og alm. plejehjem og friplejehjem. Ledsagere er velkomne.

Torsdag den 25. maj: Bustur til TV 2 i Odense.Kl. 14.00 starter vi fra HB`s klubhus i Vestergade og kører mod TV 2 i Odense. Kl. 16,00 Er der rundvisning hos Tv 2, Kvægtorvet. Herefter kører vi tilbage til en hyggelig kro, hvor der serveres aftensmad. Drikkelse er for egen regning. Prisen for hele herligheden kommer, så snart vi har de endelige forhandlinger på plads. Ledsagere er velkomne.  Frem til 24. april har medlemmer fortrinsret på listen. Herefter er venner og bekendte velkomne på listen.Vi kan max. være 50 deltagere. Så det er ”først til mølle” princippet.

Torsdag den 1. juni: Ordinært møde.

Torsdag den 22. juni: Kør selv tur til Hjarnø.Vi mødes på Snaptun havn kl. 9.00, hvor vi indtager kaffe og rundstykker. Husk, kaffe og krus tager vi selv med. Kl. 10.20 er der afgang med Hjarnø færgen. Efter ankomst til Hjarnø, skal vi på traktor tur rundt på øen, med chauffør / guide, der fortæller om både stort og småt. Så er der frokost i ”Smeden”. Ledsagere er velkomne. 

Torsdag den 3. august: Ordinært møde. 

Torsdag den 7. september: Ordinært møde.    

Torsdag den 5. oktober: Ordinært møde.

Torsdag den 19. oktober: Hyggeeftermiddag i klubhuset. Kl. 14.00. Kaffe, hjemmebag og bankospil. Indgangsbilletten er en gave til bankospillet. Tilmelding nødvendig.     Ledsagere er velkomne.

Torsdag den 2. november: Ordinært møde.

Torsdag den 16. november: Virksomhedsbesøg på ” Fjernvarmeværket ”. Vi mødes kl. 14.00 ved hovedporten, Endelavevej 7, 8700 Horsens.Vi skal besøge et af Danmarks mest avancerede varmeværker. Vi får set deres kontrolrum, forbrændingsanlægget og deres naturgas generatorer. Efter rundvisningen er der kaffe i deres frokoststue. Ledsagere er velkomne.

Torsdag den 7. december: Julefrokost i HB`s klubhus kl. 12.00. Gaver til Amerikansk lotteri er velkomne. Tilmelding nødvendig. Ledsagere er velkomne. 

Torsdag den 4. januar 2024: Ordinært møde. Udlevering af årsprogrammet for 2024.

Lena Ulriksen. Tlf. 2266 9050. Mail: lenalu53@gmail.com

Kasserer: Ole Lund, Kongensgade 8, 8700 Horsens

Tlf 61848460, Mail: olelund@stofanet.dk