Det sker lokalt – København

Print Friendly, PDF & Email

Fredag den 30. september: Vores 70 års jubilæumsfest. Møde kl. 11:30, spisning kl. 12:00. 3-retters menu incl. vin/øl. Kaffe og kage. Musikalsk underholdning ved Ivan Liljebæk. Færdig ca. kl. 17:00.

Pris 200,- alt incl. Sidste tilmelding 8. september. Festen afholdes i Frederiksberg Hallernes Restaurant, Jens Jessen Vej 20, 2000 Frederiksberg.

Mandag 24. oktober 2022, biograftur.   RETTELSE!

Turen er ændret til Lokalerne på Gl. Ellebjerg station, Blushøjvej 1, vi mødes kl. 11:30.

Vi spiser 3 stk. smørrebrød, en øl/vand og kaffe og kage.

Vi ser en god film til kaffen, og starter ud med den nye Elvis film.

Det er et nyt tiltag, håber det bliver en tilbagevendende succes.

Sidste tilmelding 17. oktober. Vel mødt.

Pris , 125- kr.

Mandag 14. november 2022, julebanko.

Møde kl. 11:30, spisning kl. 12:00 til ca. 13:15. Banko 13:15, pause efter 5 spil.

Middag, kaffe og kage. Vin/ øl kan købes i baren.

Sidste tilmelding den 31. oktober.

Som vi plejer, sker det i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessenvej 20, 2000 Frederiksberg.

Pris 150,-kr.

Beløbet bedes indbetalt på bankkonto: 5379 0000610291

Tilmelding til Elinor på telefon 44 94 96 15, eller Birgit Aanæs: birgit.aanaes@djtr.dk eller telefon

27 34 23 28.

Formand: Søren Malling, malling@email.dk

Husk også vores Facebookgruppe, Jernbanepensionister København.

Alle vores pensionister, er velkomne til at blive medlem af gruppen, komme med kommentarer, forslag, indlæg, billeder mm.

Dansk Jernbaneforbund, er blevet medlem af Faglige Seniorer, en forening for fagbevægelsens seniormedlemmer. De har mange aktiviteter, udflugter og arrangementer,

flere af dem gratis. Besøg dem på nettet:

https://fagligsenior.dk/om-faglige-seniorer/omos/

Man skal være medlem af Københavns afdeling for at deltage i arrangementerne.

Man kan melde sig ind hos kassereren Birgit Aanæs birgit.aanaes@ishoejby.dk.

Husk at melde adresseændring til kassereren.

Som noget nyt kan også medlemmer fra andre afdelinger deltage i København Afdelingens arrangementer.

Ring blot med navn og telefonnummer til Ellinor.

Formand Søren Malling.    malling@email.dk

Kasserer Birgit Aanæs.       birgit.aanaes@djtr.dk

Efter generalforsamlingen mandag den 7. marts 2022, blev vores bestyrelse som følger:

Søren Malling, formand

Birgit Aanæs, kasserer

Ole Bjerg, bestyrelsesmedlem og næstformand

Kirsten Skak Poulsen, bestyrelsesmedlem

Tonny Jensen, bestyrelsesmedlem

Svend-Erik Feyerstad, suppleant til bestyrelsen

Kurt Andersen, suppleant til bestyrelsen

Revisorer, Ove Damkjær og Verner Petersen.