Det sker lokalt – København

Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 14. september: Lukket sektionsmøde, Frederiksberg Hallerne, for København Lokalafdelings medlemmer. Vi starter kl. 11:00 med kaffe og lidt wienerbrød, derefter møde. Efter mødet, frokost med 3 stykker smørrebrød, øl/vand og snaps. Eftermiddag, kaffe og kage. Pensionistsektionen er vært for dette arrangement.

Mandag den 2. oktober kl. 14.00: Fødselsdagskaffe og lagkage. I anledning af foreningens 71 års dag, vil vi festligholde det på Ellebjerg, Blushøjvej 1, Valby. Nyt tiltag, og foreningen er vært, så ingen betaling. Sidste tilmelding 25. september.

Mandag den 9. oktober kl. 11:45: bowling, Tårnby Bowling Center, Astridsvej 70, 2770 Kastrup. Vi bowler fra kl. 12:00, ca. 1 time, og spiser derefter frokost. Tårnby Metro Station lige overfor Bowling Centret. Pris 175,- Sidste tilmelding 25. september.

Onsdag den 25. oktober kl. 11:00: Filmdag, Ellebjerg, Blushøjvej 1, Valby.

Vi ser 2. afsnit af Matador, og spiser brunkål med hamburgerryg og pølse, den ret som optræder i afsnittet. Nyt tiltag, flere afsnit/retter vil følge hvis det bliver en succes. Pris 150,- Sidste tilmelding 18. oktober. Beløbet bedes indbetalt på bankkonto: 5379 0000610291. Tilmelding til Elinor på telefon: 44 94 96 15, eller Birgit Aanæs: birgit.aanaes@djtr.dk eller telefon 27 34 23 28

Vel mødt.

Formand: Søren Malling, malling@email.dk

Husk også vores Facebookgruppe, Jernbanepensionister København.

Alle vores pensionister, er velkomne til at blive medlem af gruppen, komme med kommentarer, forslag, indlæg, billeder mm.

Dansk Jernbaneforbund, er blevet medlem af Faglige Seniorer, en forening for fagbevægelsens seniormedlemmer. De har mange aktiviteter, udflugter og arrangementer,

flere af dem gratis. Besøg dem på nettet:

https://fagligsenior.dk/om-faglige-seniorer/omos/

Man skal være medlem af Københavns afdeling for at deltage i arrangementerne.

Man kan melde sig ind hos kassereren Birgit Aanæs birgit.aanaes@ishoejby.dk.

Husk at melde adresseændring til kassereren.

Som noget nyt kan også medlemmer fra andre afdelinger deltage i København Afdelingens arrangementer.

Ring blot med navn og telefonnummer til Ellinor.

Formand Søren Malling.    malling@email.dk

Kasserer Birgit Aanæs.       birgit.aanaes@djtr.dk

Efter generalforsamlingen mandag den 7. marts 2022, blev vores bestyrelse som følger:

Søren Malling, formand

Birgit Aanæs, kasserer

Ole Bjerg, bestyrelsesmedlem og næstformand

Kirsten Skak Poulsen, bestyrelsesmedlem

Tonny Jensen, bestyrelsesmedlem

Svend-Erik Feyerstad, suppleant til bestyrelsen

Kurt Andersen, suppleant til bestyrelsen

Revisorer, Ove Damkjær og Verner Petersen.