Det sker lokalt – Fredericia

Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 8. september kl. 09.00:  Afgang ved banegården, hvor det gamle lokomotiv stod. Turen går i år til Kongernes Jelling. Efter at vi har studeret udstillingen, er der middag på Jelling Kro. Efter middagen går turen til Skamlingsbanken, hvor vi nyder eftermiddagskaffen.

Pris 350 kr. som betales på konto 1551-8610485759, senest d.1-9- 2022

Torsdag den 22. september kl. 13.30:  3F Venusvej. Stig Ulrichsen kommer og underholder med sit foredrag om Simon Spies

Torsdag den 6. oktober kl. 13.30:  3F Venusvej. Musik med Kom og Syng fra Vamdrup.

Torsdag den 3. november kl. 13.00: 3F, Venusvej. Stiftelsesfest. Der serveres to retter mad, dertil serveres vin/øl/vand. Vi slutter med kaffe og småkager.

Husk at medbringe en gevinst til ca. 30 kr. til lotteriet.

Pris 200 kr. der betales til konto 1551-8610485759, senest d. 27-10-2022

 Torsdag den 17. november kl. 13.30: I.P. Schmidts Gård. Foredrag ved Jess Rønn Hansen Strib Kirke, som kommer og fortæller om livet som feltpræst.

Torsdag den 1. december kl. 13.30:  I.P.Schmidts Gård. Julebanko. Der spilles om ænder og rødvin.

Torsdag den 15. december kl. 13.00: 3F Venusvej. Julefrokost med alt hvad dertil hører. Pris 300 kr. der betales til konto 1551- 8610485759 senest d.8-12-2022.

Bestyrelsen:

Formand: Ingelise Klavsen

Tgf.ik@mail.tele.dk                    28783519

Næstformand : Johnny Petersen

Jope2712@djtr.dk                      60165217

Kasserer: Tommy Roulund

roulund@hotmail.com              61287961

Sekretær: Søren Peder Sørensen

Sorensensorenpeder@gmail.com      61357055

Bestyrelsesmedlem: John Søgaard

Jo.sogaard@hotmail.com                   42439220

Suppleanter: Frank Næssing

helnaes@gmail.com                          51901559

Bente Mølgaard

B.f.moelgard@gmail.dk                    41500854

Adresse eller ændret mail/telefon meddeles kassereren.