Det sker lokalt – Fredericia

Print Friendly, PDF & Email

Onsdag den 29. november kl. 13.30: 3F Venusvej. Bankospil om ænder og rødvin. Bemærk datoen. På grund af lokalemangel flyttet til onsdag.

Torsdag den 14. december kl. 13.00: 3F Venusvej. Julefrokost inkl. drikkevarer.

 Pris 300 kr. der betales til konto 1551- 8610485759 senest d.4-12-2023.

Mobilepay: 6128 7961

Bestyrelsen:

Formand:
Ingelise Klavsen

Tgf.ik@mail.tele.dk 
28783519

Næstformand:
Johnny Petersen

Jope2712@djtr.dk                     
60165217

Kasserer: Tommy Roulund

roulund@hotmail.com              61287961

Sekretær: Søren Peder Sørensen

Sorensensorenpeder@gmail.com      61357055

Bestyrelsesmedlem: Henning Bechsgaard

hebec15@hotmail.com                   24773107

Suppleanter: Frank Næssing

helnaes@gmail.com                          51901559

Vakant

Adresse eller ændret mail/telefon meddeles kassereren.