Pensionistsektionens nye bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email

På årets sektionsmøde i maj blev en ny bestyrelse valgt.

Her blev Ingelise Klavsen valgt som næstformand, mens kasserer Lone Agri blev genvalgt.

Flemming Jaller blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem efter Reinhardt G. Rasmussen, som ønskede at trække sig, og Johan Albrechtsen blev genvalgt for to år.

Suppleanter til bestyrelsen blev Niels Sørensen og Johnny Petersen, mens både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

Den nye bestyrelse i Pensionistsektionen.

Nederst fra venstre: Poul-Christian Svoller-Petersen, Lone Agri, Flemming Jaller,

2. Række: Ingelise Klavsen, Johnny Petersen,

Bagest: Johan Albrechtsen, Ole Husted Andersen, Bodil Christoffersen.

Fraværende: Niels Sørensen