Indmeldelse i DJ Pensionistsektionen

Indmeldelse i Pensionistsektionen

Nedenfor finder du en formular til indmeldelse i DJ Pensionistsektionen.

Hvis du foretrækker det, kan du også hente vores velkomst brochure med indmeldelsesblanket.

Print blanketten ud og følg vejledningen.

Som medlem optages enhver, der har været ansat ved offentlige og private bane‐ og transportselskaber samt deres ægtefæller/samlevere.

Det gælder dog ikke medlemmer, der tidligere har været udelukket fra medlemskab af Forbundet, slettet på grund af restance, samt undladt medlemskab i tilfælde, hvor det var påkrævet.

Kontingentet er 45 kr. om måneden, og det vil blive trukket i din pension, hvis du har været tjenestemand, eller får ægtefællepension efter en tjenestemand.

For øvrige medlemmer opkræves kontingentet af Forbundet og betales over giro/PBS.

Indmeldelsesformular – DJ Pensionistsektionen

Personlige oplysninger


Adresseoplysninger


Kontaktoplysninger


Pensionsoplysninger


Bankoplysninger