Det sker lokalt – Struer

Print Friendly, PDF & Email

Mandag den 13. februar kl. 13.00-17.00: Generalforsamling. Dagsorden iflg. Lovene. Tilmelding på den fremlagte liste.

Mandag den 27. februar: Pladespil og amerikansk lotteri. Kaffe og socialt samvær.

Mandag den 13. marts: Pladespil og amerikansk lotteri. Kaffe og socialt samvær.

Mandag den 27. marts: Foredrag. Kaffe og socialt samvær.

Mandag den 17. april: Pladespil og amerikansk lotteri. Kaffe og socialt samvær.

Mandag den 1. maj kl. 13.00-17.00: Forårsfest. Nærmere herom senere.

Mandag den 15. maj. Udflugt. Mere herom senere.

Alle arrangementer kl. 14.00- 17.00

Ret til ændring i programmet forbeholdes.