Det sker lokalt – Næstved

Print Friendly, PDF & Email

Fredag den 24. november: Julefrokost med lækker frokostbuffet – kinesisk lotteri – musik og hyggeligt samvær.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Fredag den 26. januar 2024 kl. 13.00: Foredrag: “Med vogn og traktor til Nordkap”

Fredag den 23. februar 2024 kl. 13.00: Generalforsamling

Forud for disse møder vil der blive sendt information ud til hvert enkelt medlem.

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Ved generalforsamlingen den 24. februar 2023 i lokalforeningen i Næstved,

er der foretaget nyvalg til bestyrelsen

Afgående som formand:

Anni Knudsen

Nyvalgt som formand:

Lena Antoft

Troelstrupvej 15b, 4690 Haslev

Telefon: 42 39 16 09, Mail: lena.bjarne@gmail.com

Afgående kasserer:

Anna Grete Jensen

Nyvalgt kasserer:

Inge-Lise Madsen

Østergade 19, 4171 Glumsø

Telefon: 3 77 81 74, Mail: ingelisemadsen55@gmail.com

Overdragelsen  af foreningen vil foregå onsdag den 1. marts 2023 ved kasserer og formand til de nyvalgte.