Det sker lokalt – Næstved

Print Friendly, PDF & Email

Sommerferie i juni, juli og august 2024

Fredag den 27. september kl. 13:  Foredrag med Helge Adam Møller

Forud for disse møder vil der blive sendt information ud til hvert enkelt medlem.

Ved generalforsamlingen den 24. februar 2023 i lokalforeningen i Næstved,

er der foretaget nyvalg til bestyrelsen

Afgående som formand:

Anni Knudsen

Nyvalgt som formand:

Lena Antoft

Troelstrupvej 15b, 4690 Haslev

Telefon: 42 39 16 09, Mail: lena.bjarne@gmail.com

Afgående kasserer:

Anna Grete Jensen

Nyvalgt kasserer:

Inge-Lise Madsen

Østergade 19, 4171 Glumsø

Telefon: 3 77 81 74, Mail: ingelisemadsen55@gmail.com

Overdragelsen  af foreningen vil foregå onsdag den 1. marts 2023 ved kasserer og formand til de nyvalgte.