Fakta: CFU-forlig – OK21.

Der er nu indgået forlig på det statslige område mellem Skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg - CFU-forlig.…