FAKTA: OK21-forlig mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL)

Print Friendly, PDF & Email

Der er nu indgået forlig på det kommunale område mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL).

Forligets samlede ramme (udgift for arbejdsgiverne) er en stigning på 6,75 % – præcis som på statens område. I korte træk kan fremhæves følgende fra resultatet:

Varighed

Overenskomsten er 3-årig gældende fra 1. april 2021

Lønstigninger og reguleringsordning

Den samlede lønstigning i overenskomstperioden er på 5,02 %.

Lønstigningerne falder 2 gange i første og sidste overenskomstår – 1. april og 1. oktober, mens der i overenskomståret 2022 er lønstigning 1. oktober

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.%

Reguleringsordningen videreføres og udmøntes pr. 1. oktober 2021, 1. oktober 2022, 1. oktober 2023. Reguleringsordning kan ændre på lønstigningerne på disse tre tidspunkter.

Organisationsmidler
Der afsættes pr. 1. april 2022 organisationsmidler svarende til 0,50 pct. af lønsummen til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne.

Den konkrete udmøntning skal nu forhandles mellem DJ og KL.


Andre formål
Overenskomsten indeholder en række andre tiltag bl.a.: (ændret da vi ikke er i den pulje)


Sorgorlov
Bedre orlovsbetingelser for forældre, der mister et barn.


Nedsættelse af pensionskarens
Karensperioden for månedslønnede bliver pr. 1. april 2022 nedsat til 5 måneder (mod i dag 10 måneder).


Hvad så nu?
Dansk Jernbaneforbund vil i de kommende dage gennemgå forliget mere detaljeret og deltage i diverse møder herom.

Samtidig påbegyndes forhandlingerne om de afsatte organisationsmidler og Dansk Jernbaneforbund og KL påbegynder disse forhandlinger søndag d. 21.februar.

Når/hvis en samlet aftale er forhandlet på plads, vil denne blive behandlet i Hovedbestyrelsen og sendt til afstemning blandt de berørte medlemmer.

Yderligere omkring den videre proces vil ligeledes blive udsendt på information til medlemmerne.

Du kan læse hele forligsteksten her