Fakta: CFU-forlig – OK21.

Print Friendly, PDF & Email

Der er nu indgået forlig på det statslige område mellem Skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg – CFU-forlig.

I korte træk kan fremhæves følgende fra resultatet:

Varighed

3 år gældende fra 1. april 2021

Lønstigninger og reguleringsordning

Den samlede lønstigning i overenskomstperioden er på 4,42 %.

Lønstigningerne falder 2 gange i hvert overenskomst år – 1. april og 1. oktober

1. april 2021 – 0,80 %
1. oktober 2021 – 0,30 %
1. april 2022 – 1,19 %
1. oktober 2022 – 0,30 %
1. april 2023 – 1,48 %
1. oktober 2023 – 0,35 %

Lønstigningerne i alle 3 overenskomst er med baggrund i lønnen pr. 31. marts 2021.

Reguleringsordningen videreføres og udmøntes i denne overenskomstperiode pr. 1. april 2022 og 1. april 2023.

Reguleringsordning kan ændre på lønstigningerne på disse to tidspunkter.

Andre formål

Der er afsat 0,2 % af lønsummen pr. 31. marts 2021 til en række andre formål.

Herfra skal fremhæves:

Seniorbonus

Forliget indeholde en styrket seniorindsats, der skal sikre fastholdelse og udvikling af  seniorer.

Bl. a. skal indsatsen fremgå af den lokale personalepolitik.

Der indføres også en seniorbonus, der træder i kraft den 1. april 2022

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn.

Seniorbonussen er en fleksibel ordning, der giver ret til at konvertere seniorbonussen til frihed og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag. 

Seniorbonussen er et supplement til de muligheder arbejdsgiveren i øvrigt har for at fastholde seniorer.

Minipension

Kriterierne for minipension ændres, således at aldersgrænsen på 25 år udgår og karenstiden nedsættes fra 4 år til 2 år.

Hvad nu

Vinduet for organisationsforhandlinger åbner den 15. februar 2021 og afsluttes den 15. marts 2021.

Forhandlingerne sker inden for den økonomiske ramme i CFU-forliget. 

For Dansk Jernbaneforbund vil det være forhandlinger med Banedanmark.

Da der ikke er afsat organisationspuljer i CFU-forliget, vil der ikke være grundlag for forhandlinger med DSB (om tjenestemænd).

Dansk Jernbaneforbund vil i de kommende dage gennemgå forliget mere detaljeret og deltage i diverse møder og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse holder møde onsdag d.10.02, hvor hovedbestyrelsen vil drøfte forliget.

Yderligere omkring den videre proces vil ligeledes blive udsendt på information til medlemmerne.

Du kan læse hele aftalen her