DSB i Dansk Industri – Nyhedsbrev #5

Kære medlemmer og støtter, Dette nyhedsbrev vil være mindre omfattende end vores forrige nyhedsbreve. Nyhedsbrevet skal…

Aftale om intensiverede forhandlinger

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes i dag for at drøfte den…