Aftale om intensiverede forhandlinger

Print Friendly, PDF & Email

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes i dag for at drøfte den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

Det blev aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund i dag går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale.

Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres. Det første forhandlingsmøde afholdes i eftermiddag.

Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019.

Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelser mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.

Tillægsaftale A

Som led i parternes intensiverede forhandlinger er der enighed om, at de pr. 31. marts 2019 ophørte tillidsrepræsentanter fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019.

Samtidig er der enighed om, at “Protokollat om aftale om samarbejde og tillidsrepræsentanter i DSB SOV” af 15. november 2018 betragtes som et delforlig, der i overensstemmelse med hovedorganisationernes tillægsaftale af 5. april 2019 ikke gøres til genstand for en fornyet forhandling.