DSB i Dansk Industri – Nyhedsbrev #5

Print Friendly, PDF & Email

Kære medlemmer og støtter,

Dette nyhedsbrev vil være mindre omfattende end vores forrige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet skal læses i forlængelse af de informationer, der blev udsendt på www.djf.dk fredag den 5.april 2019 om møde i Dansk Arbejdsgiverforening samme dag.

Læs artiklen her.

Se også Tillægsaftale A.

Der er kommet en del henvendelser med ønsket om mere information fra forbundet.

Derfor denne kortfattede, men velmente information, som skal suppleres med informationerne fra 5 april.

Af informationerne på hjemmesiden fremgår det, at Jeres tillidsrepræsentanter er tilbage i deres hverv fra 05. april 2019. 

Dansk Jernbaneforbund glæder sig over denne fornuftige løsning og siger velkommen tilbage i Jeres hverv.

Af informationerne kan ligeledes læses, at der nu igangsættes et intensiveret forhandlingsforløb, hvilket forbundet ser frem til og lægger alle kræfter i.

Ydermere kan det læses, at ”parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne”. 

Dette er faktisk helt normal praksis; men det betyder, at Dansk Jernbaneforbund ikke offentligt kommunikerer om forhandlingerne, mens de pågår og det vil forbundet efterleve.

Dette håber Dansk Jernbaneforbund på Jeres tålmodighed med og forståelse for.

Dansk Jernbaneforbund vil takke alle medlemmer og støtter for Jeres enorme opbakning til forbundet og alle vores medlemmer.

Hold fast i sammenholdet – det er vores styrke.

Vi er SAMMEN OM FREMTIDEN

Rigtig god weekend til Jer alle.