Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Dansk Jernbaneforbunds øverste ledelse mellem kongresserne.

Forbundets hovedbestyrelse består af:

  • Forbundsformand
  • Forbundsnæstformand
  • Forbundshovedkasserer
  • Samt områdegruppeformænd fra områdegrupper med mere end 104 medlemmer.

En områdegruppeformand udtræder af hovedbestyrelsen såfremt områdegruppens medlemstal bliver mindre end 95 medlemmer og indtræder igen ved et medlemstal på 105 medlemmer eller derover.

Forbundsledelse

Forbundsledelsen består af forbundsformand, forbundsnæstformand og forbundshovedkasserer, der i et samarbejde udøver den daglige ledelse af forbundets virksomhed.

DJFs ledelse

Formand: Henrik Horup

Næstformand: Preben S. Pedersen

Kasserer: Kirsten Andersen

Dansk Jernbaneforbund består derudover af 6 sektioner:

  • DSB
  • Banedanmark
  • DB Cargo A/S
  • Arriva Tog A/S
  • Lokalbanerne

Den 6. sektion er DJ Pensionistsektionen.

Antallet af sektioner kan ændres. Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden oprette og nedlægge sektioner, såfremt udviklingen gør det nødvendigt.