Dansk Jernbaneforbunds opbygning

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Dansk Jernbaneforbunds øverste ledelse mellem kongresserne.

Forbundets hovedbestyrelse består af:

  • Forbundsformand
  • Forbundsnæstformand
  • Forbundshovedkasserer
  • Samt områdegruppeformænd fra områdegrupper med mere end 104 medlemmer.

En områdegruppeformand udtræder af hovedbestyrelsen såfremt områdegruppens medlemstal bliver mindre end 95 medlemmer og indtræder igen ved et medlemstal på 105 medlemmer eller derover.

Forbundsledelse

Forbundsledelsen består af forbundsformand, forbundsnæstformand og forbundshovedkasserer, der i et samarbejde udøver den daglige ledelse af forbundets virksomhed.

DJFs ledelse

Formand: Preben S. Pedersen
Næstformand: Ebbe L. L. Drögemüller
Kasserer: Kirsten Andersen