Forbundets opbygning afspejler strukturen og ansættelsesområderne indenfor forbundets overenskomstområde.

Dansk Jernbaneforbund består pt. af 9 sektioner:

 • DSB
 • DSB Vedligehold
 • DSB Øresund
 • Banedanmark
 • DB Schenker Rail Scandinavia A/S
 • Arriva Tog A/S
 • Metro Service A/S
 • Lokalbanerne

Den 9. sektion er DJ Pensionistsektionen.

Antallet af sektioner kan ændres. Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden oprette og nedlægge sektioner, såfremt udviklingen gør det nødvendigt. Hver sektion er opdelt i en række organisationsområder (områdegrupper), hvor hvert område dækker en organisationsaftale.
Der kan være flere områdegrupper på samme organisationsaftale. Tjenestemandsansatte medlemmer henføres inden for hver sektion til det organisationsområde, de ville have været tilknyttet, såfremt de var overenskomstansatte.

Sektionsområder med under 100 medlemmer administreres under forbundskontoret. Hovedbestyrelsen kan dog – uanset antal medlemmer i sektionen – fastsætte et tidspunkt, hvor sektionen administreres på samme måde som de øvrige sektioner.

Hovedbestyrelsen

Forbundets hovedbestyrelse består af:

 • Forbundsformand
 • Forbundsnæstformand
 • Forbundshovedkasserer
 • Samt områdegruppeformænd fra områdegrupper med mere end 104 medlemmer.

En områdegruppeformand udtræder af hovedbestyrelsen såfremt områdegruppens medlemstal bliver mindre end 95 medlemmer og indtræder igen ved et medlemstal på 105 medlemmer eller derover.

Forbundsledelse

Forbundsledelsen består af forbundsformand, forbundsnæstformand og forbundshovedkasserer, der i et samarbejde udøver den daglige ledelse af forbundets virksomhed.

DJFs ledelse

Formand: Henrik Horup

Næstformand: Preben S. Pedersen

Kasserer: Kirsten Andersen

Luk menu