Fakta om forbundets medlemmer

Nedenfor kan du læse mere om de personalekategorier, der hører under Dansk Jernbaneforbunds overenskomstområder, de korrekte betegnelser samt lidt om deres centrale opgaver

Lokomotivfører

Det er lokomotivføreren, der fremfører toget.
De har ansvaret for den formelle jernbanesikkerhed under fremførelse af toget.
Lokomotivføreren har ikke nogen direkte kontakt med passagererne.
Ved énmandsbetjente tog, er det lokomotivføreren der menes, når man taler om den éne mand.

Togfører
Det er togføreren, der har ansvaret for passagererne under togturen. Togføreren har kontakten med passagererne. Det er togføreren, der tjekker billetter og det er togføreren der sikrer, at der er taget hånd om passagerernes sikkerhed og tryghed i selve toget. Er der en togfører med det pågældende tog, er det togførerens opgave, sammen med lokomotivføreren at sikre, at procedurer overholdes ved afgang fra stationerne.

Togrevisor & Kundeservicemedarbejder
Disse personalekategorier har ligesom togførerne ansvaret for sikkerheden og trygheden i selve toget, men med den forskel, at de kun udfører stikprøvevis billetkontrol, og derfor ikke er med et givent tog på hele turen. Deres arbejdsopgaver inkluderer derfor ikke afgangsprocedurer.

Metrosteward
Metrostewardens job består i manuel fremføring af letvægtstog (CBTC/ATC), billettering og kundeorienteret service. Derudover varetager metrostewarder tryghedsopgaver i Metroen – både i metrotogene og på stationerne

Letbanefører
Det er letbaneføreren, der fremfører letbanen.
Letbaneføreren har ansvaret for den formelle sikkerhed under fremførelse af letbanen.
Letbaneføreren sikrer, at passagerer kommer sikkert frem og får god service undervejs.

Stationsbetjent
Det er stationsbetjenten, der tager sig af klargøringen af togene inden de skal ud at køre. Det er stationsbetjente, der tager sig af perroner og stationsarealer, og det er i mange tilfælde stationsbetjente, der sørger for at flytte rundt på materiellet på rangerterrænet, således at driften kan forløbe flydende.

Banepersonale
Personalekategori, der tager sig af vedligehold og anlæg af skinner og tilhørende installationer.

S-banefører
S-baneførere fremfører S-tog.
S-baneføreren har ansvaret for den formelle sikkerhed under fremførelse af S-tog.
S-baneføreren har ikke nogen direkte kontakt med passagererne.

Elektropersonale
Personalekategori, der tager sig af vedligehold og anlæg af signalsystemer og kørestrømsanlæg samt tilhørende installationer.