Dansk Jernbaneforbunds formål

Dansk Jernbaneforbunds formål har historisk set haft til hovedformål at søge arbejds- og pensionsvilkår for forbundets medlemmer forbedret mest muligt.

Sådan har det været siden 1899. hvor forbundet blev grundlagt, og sådan er det stadig.

Dansk Jernbaneforbund tager del i de politiske beslutningsprocesser for at sikre skinnetransportens fortsatte udvikling til glæde for alle danskere.

Dansk Jernbaneforbund er en del af FH familien.

Vi indgår i aktiv dialog med arbejdsgivere, og organisationer med tilknytning til jernbanen, og vi er parate til at kæmpe når det kræves, for at forbedre vores medlemmers vilkår og rettigheder.

Dansk Jernbaneforbund er tilsluttet følgende organisationer og er er undergivet disse organisationers love og bestemmelser:

Forbundet kan indgå samarbejde med andre organisationer i ind- og udland.

Samtidig arbejder vi for at forbedre arbejdsmarkedsvilkårene generelt gennem vores engagement i Min A-Kasse, hvor Dansk Jernbaneforbund bestrider formandsposten.

DJFs ledelse

Formand: Preben S. Pedersen

Næstformand: Ebbe L. L. Drögemüller

Kasserer: Kirsten Andersen