Højesteretsdom i pensionisternes frikortsag

Print Friendly, PDF & Email

Den 20. august 2019 afsagde Østre Landsret dom i sagen om frikort til pensionister fra Banedanmark. Banedanmark fik desværre medhold i at frikort til pensionisterne kunne opsiges.

Dansk Jernbaneforbund ankede sagen til Højesteret. Den 9. februar 2021 afsagde Højesteret dom:

Højesteret stadfæstede af landsrettens dom – Banedanmark har ret til at opsige fribefordringen. Højesterets begrundelser er de samme som Østre Landsrets:

  • Det er Banedanmark selv, der har besluttet at give pensionerede medarbejderes fribefordring. Fribefordring er ikke en rettighed, der er beskrevet i hverken pensionsvilkår efter tjenestemandsloven, i overenskomstgrundlaget eller i individuelle ansættelsesvilkår.
  • De pensionister, som ønskede det, kunne benytte ordningen, og de pensionister, som ikke benyttede ordningen, fik ikke økonomisk kompensation.
  • Fribefordringsordningen kan således ikke anses for at være en pensionsrettighed.
  • Hverken DSB eller Banedanmark har afgivet et uopsigeligt løfte om livsvarig ret til fribefordring.
  • Derfor var man berettiget til at opsige fribefordringen med et passende varsel på 6 måneder – som det skete.