DSB’s spareplaner: Orienteringen via Ekstra Bladet er både overraskende og bekymrende.

Print Friendly, PDF & Email

DSB har via en artikel i Ekstra Bladet meddelt, at man i de kommende 4 år skal spare 125 millioner om året. Besparelserne handler dels om at effektivisere organisationen, men også om at tilpasse sig til en ny virkelighed, hvor flere strækninger skal betjenes af andre operatører.

DSB vil skære i antallet af konsulenter og blive bedre til at købe billigere ind. Det vil ikke møde modstand fra Dansk Jernbaneforbund. DSB fastslår også, at der ikke varsles store fyringsrunder – en god melding.

Men derudover er det svært at bevare optimismen. I artiklen kan læses følgende udsagn fra DSB: – Vi skal ikke køre færre tog. Men en lokomotivfører bruger i dag en procentdel på at køre tog, og han bruger en procentdel på alt muligt andet. Der skal andelen med at køre tog være større. Den enkelte lokomotivfører kommer til at tilbringe flere timer i førerrummet i stedet for at være på uddannelse eller sidde i pauserummet og vente. Det kræver blandt andet, at vi har nogle bedre planlægningsværktøjer.

Ovenpå den tidligere svære og langvarige konflikt mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund har forbundet gjort sit til at fremme et godt samarbejde, lægge stridighederne bag os og yderligere holde en saglig og konstruktiv dialog. Og vi var faktisk godt på vej.

Derfor er det både overraskende og bekymrende, at DSB vælger Ekstra Bladet som informationskanal til lokomotivpersonalet – helt udenom Dansk Jernbaneforbund. At DSB tilmed vælger at komme med så nedladende udtalelser om lokomotivpersonalet arbejde er endnu mere bekymrende og overraskende.

Lokomotivpersonalet opholder sig alene i pauselokalerne som anvist af DSB. Lokomotivpersonalet anvender alene den tid på uddannelse, som DSB indkalder til og stort set al uddannelse er lovpligtig.

Den tid en lokomotivfører opholder sig udenfor førerrummet bruges på at udføre de opgaver, som sorterer under lokomotivpersonalets arbejdsområde. Hvem skal fremadrettet udføre de opgaver, der ligger udenfor førerrummet? Har DSB slet ikke tænkt sig at drøfte dette med den faglige organisation? Det kan i hvert fald ikke læses ud af artiklen og forbundet har intet hørt fra DSB. Det hænger måske sammen med, at DSB har meddelt, at man ikke længere betragter Dansk Jernbaneforbund som direkte overenskomstpart?

DSB har i den seneste tid tydeligt bevist, at man på ingen måde har styr på planlægning af ressourcer: Blandt andet er rekrutteringen af lokomotivførere på alle tænkelige måder slået fejl med store menneskelige konsekvenser for de medarbejdere, der bliver ramt.

DSB har valgt at forlade samarbejdsvejen. Det må Dansk Jernbaneforbund tage til efterretning. Det er helt uacceptabelt og uforståeligt, at man har behov for at tale nedsættende om en hel personalegruppe. Det skaber nye kløfter, der i sidste ende svækker jernbanen og dermed rammer passagerne.

Foto: Michael Erhardson/Most