Tillægsaftale A

Print Friendly, PDF & Email

Som led i parternes intensiverede forhandlinger er der enighed om, at de pr. 31. marts 2019 ophørte tillidsrepræsentanter fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019.

Samtidig er der enighed om, at “Protokollat om aftale om samarbejde og tillidsrepræsentanter i DSB SOV” af 15. november 2018 betragtes som et delforlig, der i overensstemmelse med hovedorganisationernes tillægsaftale af 5. april 2019 ikke gøres til genstand for en fornyet forhandling.