Nyt om frikortet

Højesteret har stadfæstet landsrettens dom om frikortet.

Frikortsagen bliver anket

”Højesteret må se på, om det kun er medarbejderne, der skal holde, hvad de lover” Dansk…