Sidste dom i tjenestemandssagerne: 13 ud af 28 kollegaer blev idømt bøde

Print Friendly, PDF & Email

Der er faldet dom i Tjenestemandsretten i sagen om påståede deltagelse i en ulovlig arbejdsnedlæggelse i DSB den 28. juni 2019. Sagen er den sidste vedrørende påståede arbejdsnedlæggelser i 2018/19.

DSB havde oprindeligt indklaget 28 tjenestemænd for deltagelse i ulovlig arbejdsnedlæggelse den 28. juni 2019. Men det lykkedes dog forbundet at få DSB til at frafalde anklagerne imod i alt 12 kollegaer.

Tjenestemandsretten skulle derfor behandle de resterende 16 sager. Ingen af kollegaerne kunne anerkende påstanden om deltagelse i ulovlig arbejdsnedlæggelse.

De 16 kollegaers sager har Tjenestemandsretten behandlet individuelt. I 13 af sagerne blev den indklagede idømt bøde. I de resterende 3 sager blev de indklagede frifundet.

– Der er alt for mange kollegaer, der har været under uretmæssig anklage. De er nu renset. Det lykkedes heldigvis i processen, at få DSB til at frafalde sager op mod halvdelen af de indklagede. Tjenestemandsretten har så efterfølgende frifundet 3, men desværre blev 13 idømt en bøde. Jeg havde helst set, at ingen var blevet idømt bøde. Jeg mener fortsat ikke, at det er bevist, at de 13 dømte deltog i arbejdsnedlæggelsen. Men vi må tage rettens afgørelse til efterretning, siger Henrik Horup

Retten lagde særligt vægt på, i hvor høj grad man havde erklæret sig til rådighed for tjeneste. Men det endte altså med, at 13 ud af oprindeligt 28 indklagede blev idømt bøde på 8-900 kr.

De 16 kollegaer der var indklaget, har fået direkte besked fra deres områdegruppe.