Dom i tjenestemandssag: 13 idømt bøde – 100 gik fri

Print Friendly, PDF & Email

Der er faldet dom i Tjenestemandsretten i sagen om påståede deltagelse i en ulovlig arbejdsnedlæggelse i DSB den 1. april 2019. 13 ud af 113 kollegaer endte med at blive idømt bøde.

Oprindeligt havde DSB indklaget 113 tjenestemænd for deltagelse i ulovlig arbejdsnedlæggelse den 1. april 2019. Men det lykkedes dog, at få DSB til at frafalde anklagerne imod 71 kollegaer.

Tjenestemandsretten skulle derfor behandle de resterende 42 sager. I 3 af sagerne anerkendte de indklagede påstanden om arbejdsnedlæggelsen. Tilbage var derfor 39 kollegaer, der ikke kunne anerkende påstanden om deltagelse i ulovlig arbejdsnedlæggelse. De 39 kollegaers sager har Tjenestemandsretten derfor behandlet individuelt. I 10 af sagerne blev den indklagede idømt bøde. I de resterende 29 sager blev de indklagede pure frifundet.

Retten lagde særligt vægt på, i hvor høj grad man havde erklæret sig til rådighed. Du kan læse dommen her

Men det endte altså med at 13 ud af oprindeligt 113 indklagede blev idømt bøde på 8-900 kr. I den forbindelse udtaler Henrik Horup:

–  Der er rigtig mange kollegaer, der har været under uretmæssigt anklage. De er nu renset. Det lykkedes heldigvis i processen, at få DSB til at frafalde sager mod langt over halvdelen af de indklagede. Tjenestemandsretten har så efterfølgende frifundet næsten 3 ud af 4. Jeg havde helst set, at ingen var blevet idømt bøde. Jeg mener fortsat ikke, at det er bevist, at de 10 dømte deltog i arbejdsnedlæggelsen. Men vi må tage rettens afgørelse til efterretning.

De 42 kollegaer der var indklaget, får direkte besked fra deres områdegruppe.