Psykisk arbejdsmiljø

Print Friendly, PDF & Email

I 2020 kom den første selvstændige bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen ekspliciterer for første gang pligter og definitioner ift. psykisk arbejdsmiljø, og så klarlægger den, at der skal arbejdes forebyggende med psykisk arbejdsmiljø! Arbejdsmiljøloven er ændret således, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vægtes lige højt.

Dansk Jernbaneforbunds indsatsområder vedr. det psykiske am er uddybende beskrevet i vores arbejdsmiljøstrategi.

Her finder du en række relevante links om det psykiske arbejdsmiljø:

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

AT-vejledning om Vold

AT-vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

AT-vejledning Stor arbejdsmængde og tidspres

AT-vejledning Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

AT-vejledning Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Hvad er Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)?