NFA

Print Friendly, PDF & Email

NFA (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) er en uafhængig sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og den største forskningsinstitution på arbejdsmiljøområdet i Danmark. Vi er anerkendt både nationalt og internationalt for at udføre forskning indtil højeste internationale niveau. Vi har næsten 200 videnskabelige publikationer årligt, og ca. 70 procent bliver offentliggjort i toptidsskrifter, der er relevante for NFA’s forskningsområder.

NFA’s viden om arbejdsmiljø omfatter:

Fysisk arbejdsmiljø https://nfa.dk/da/Fysisk_Arbejdsmiljo

Psykisk arbejdsmiljø https://nfa.dk/da/Psykisk_Arbejdsmiljo

Kemi og mikrobiologi i arbejdsmiljø https://nfa.dk/da/Kemisk_Arbejdsmiljo

Sikkerhed og ulykker https://nfa.dk/da/Sikkerhed_Ulykker

Ækonomien i arbejdsmiljø https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljo_Okonomi

Derudover forsker NFA også i flere tværgående emner: https://nfa.dk/da/Tvargaende_Forskning seniorer, unge, sygefravær og social- og sundhedsarbejde.