Om Jernbane Tidende

Jernbane Tidende er Dansk Jernbaneforbunds fagblad

Bladet har mere end 100 år på bagen, og beskæftiger sig med alle aspekter af jernbane- og trafikområdet

Fagbladet Jernbane Tidende udsendes til alle medlemmer af Dansk Jernbaneforbund.

Bladet udkommer med 6 numre pr. år.

Jernbane Tidende beskæftiger sig med emner, der behandler medlemsforhold på alle områder.

Desuden er trafikpolitiske spørgsmål, jernbanevirksomhedernes personalepolitik og jernbanesikkerhed blandt bladets fokusområder.

Forhold vedrørende signaler, skinnelegemer, fremføring af materiel, klargøring og vedligeholdelse af materiel, virksomhedernes anskaffelse af nyt materiel og meget meget mere bliver også behandlet af Jernbane Tidende.

Bladet er udkommet siden 1898 under navnet Jernbane Tidende og er dermed et af Danmarks ældste fagblade.

Udgivelsen af Jernbane Tidende forestås af bladets redaktion samt en række journalister med freelance tilknytning til bladet.