Indlæg til Jernbane Tidende

Vi stiller følgende gængse krav til indlæg, der indsendes uopfordret:

Manuskripter til Jernbane Tidende skal fremsendes i elektronisk format som mail eventuelt med vedhæftet fil i gængs format.

Teksten skal overholde gældende retskrivning og må ikke være injurierende eller indeholde skældsord.

Alt indleveret materialet skal være uformateret. Dvs. ingen linjeindrykning, ingen midterstilling af tekst mv.

Alle disse formateringer skal laves om efterfølgende, derfor er det lettest, at de ikke er der fra starten af.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller redigere indsendte artikler.

Ingen tekst, der er blevet ændret af redaktionen, vil blive bragt uden skribentens samtykke.

Artikler indsendt anonymt optages ikke, men visse forhold kan gøre, at indlæg kan bringes anonymt, så længe skribentens navn er redaktionen bekendt.

Manuskripter modtaget inden bladets deadline kan normalt forventes optaget i det første udkommende nummer.

Deadline skal overholdes

Deadline er den pågældende dag med morgenposten eller inden kl. 10 i elektronisk format.

Materiale indsendes til redaktionen. Se kontaktoplysninger til højre.