Om Jernbane Tidende

Jernbane Tidende er Dansk Jernbaneforbunds fagblad. Bladet har mere end 100 år på bagen, og beskæftiger sig med alle aspekter af jernbane- og trafikområdet.

Fagbladet Jernbane Tidende udsendes til alle medlemmer af Dansk Jernbaneforbund. Bladet udkommer med 6 numre pr. år.

Jernbane Tidende beskæftiger sig med emner, der behandler medlemsforhold på alle områder. Desuden er trafikpolitiske spørgsmål, jernbanevirksomhedernes personalepolitik og jernbanesikkerhed blandt bladets fokusområder, mens forhold vedrørende signaler, skinnelegeme, fremføring af materiel, klargøring og vedligeholdelse af materiel, virksomhedernes anskaffelse af nyt materiel og meget meget mere også bliver behandlet.

Udgivelsen af Jernbane Tidende forestås af bladets redaktion samt en række journalister med freelance tilknytning til bladet.