OK23: Konfliktstøtte/Kontingent.

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

OBS – OBS – OBS

Hvis du er i restance med kontingent, henledes opmærksomheden på §3 stk. 3.5. i forbundets love:

§3 – Stk. 3.5
Forbundet varetager ikke medlemmers interesser i sager, der er opstået før optagelsestidspunktet, ligesom der ikke ydes bistand til medlemmer i kontingentrestance, medmindre hovedbestyrelsen træffer beslutning herom.

Derfor skal medlemmer i restance hurtigst muligt sørger for at bringe forholdet i orden og Inden den 15 marts 2023.