OK23: Det indeholder transportforliget.

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Der er i dag indgået transportforlig mellem 3f Transport og DI. Forliget er vigtigt, fordi det danner rammen for de kommende forhandlinger om Jernbane- og Letbaneoverenskomsten.

Det betyder, at Transportforliget er grundlaget for de kommende forhandlinger om overenskomsten for tog- og lokomotivførere, S-tog revisorer, metrostewards m.fl. på jernbaneoverenskomsten + udgangspunktet for Letbaneoverenskomsten.

Transportforliget i hovedtræk:

  • Grundlønnen stiger med 6 kr./timen i 2023 (=ca. 960 kr./md) + 5,75 kr./timen (=ca. 925 kr./md) i 2024
  • Arbejdsgiverne indbetaler fra 2023 2% mere til pensionen – og lønmodtageren får udbetalt 2% mere.
  • Fritvalgskontoen stiger med 2% fra 2024

Det giver en direkte lønstigning på mindst 3.150/md over 2 år

Dertil kommer blandt andet:

  • Stigning i genetillæg
  • Bedre barsel
  • Bedre uddannelsesmuligheder

Nu begynder slutspillet om jernbane- og letbaneoverenskomsten. DJ bliver indkaldt til forhandlinger indenfor de kommende 1-2 uger.

Du kan løse mere om transportforliget her