OK23: HB anbefaler et ja til industriforliget

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse har i dag behandlet forliget om ny overenskomst for industrien. En enig Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget. Anbefalingen er enstemmig. Hovedbestyrelsen glæder sig over, at en række af DJ’s krav til den nye overenskomst er blevet opfyldt.

HVEM: Aftalen omhandler stationsbetjente i DSB, der er ansat på overenskomst (ikke tjenestemænd)

Industriforliget indeholder en række forbedringer – blandt andet:

  • Bedre løn: 4 procent i lønstigning over to år – en historisk høj lønstigning på industriens område, da der deroveni kommer lokale lønforhandlinger. Her får tillidsrepræsentanterne også stærkere værktøjer til at hente resultater hjem.

De 4 procent kommer ved, at arbejdsgiverne i år indbetaler 2 procent mere til din pension – og derfor skal du betale 2 procent mindre. Dem får du i stedet udbetalt som løn. Næste år stiger fritvalgskontoen med 2 procent.

  • Bedre tillæg: Overarbejdstillæg stiger med 3,5% i år og yderligere 3% næste år. Tillægget for forskudt tid stiger med 4,5% i år og 3,5% næste år.
  • Bedre løn til lærlinge og elever: Lønnen stiger med otte procent i perioden.
  • Bedre løn til dem med den laveste løn: Mindstelønnen hæves med 9 kr./timen – det er det højeste løft af mindstelønnen nogensinde.
  • Bedre arbejdsmiljø: Anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om natarbejde skrives ind i overenskomsterne.
  • Bedre muligheder for uddannelse: Fremover får man fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere fik man kun 85 procent. Oveni udvides antallet af mulige uddannelser.
  • Bedre barsel: Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger til 36 ugers barsel med fuld løn. De 4 nye uger fordeles på to uger til deling og to uger til den anden forælder (Far eller medmor)

Du kan læse det samlede forlig på CO-industris hjemmeside: www.co-industri.dk

Der bliver afholdt medlemsmøder for stationsbetjente om Industriforliget og resultatet kommer til afstemning blandt alle berørte medlemmer – mere info følger om begge dele.