Nyt fra socialrådgiveren:
Arbejdsprøvning, må de godt det?

Print Friendly, PDF & Email

Jan er sygemeldt fra sit arbejde på ubestemt tid, og nu vil kommunen sende ham i praktik, så han kan arbejdsprøves. Da Jan ringede for 2 uger siden, var han helt rundt på gulvet.

For må kommunen godt det, når han stadigvæk er ansat og får løn fra sin arbejdsplads?

Af Socialrådgiver Lone Kaczmareck

Jan fortalte, at han var sygemeldt på 3. måned med dårlig ryg og knæ, forhøjet blodtryk og noget med hjertet. Han var usikker på, om han ville blive rask, om han ville kunne klare sit arbejde og usikker på, hvad der skal ske med ham i fremtiden.

Jan fortalte også, at han løbende havde sygefraværssamtaler på sin arbejdsplads, og at de havde udarbejdet en mulighedserklæring med henblik på, at han skulle genoptage sit arbejde, men at hans læge havde forlænget hans sygemelding. Nu var det så, at kommunen var begyndt at rasle med sablerne.

Selv om Jan er i arbejde, og selvom han stadigvæk får sin løn hver måned, så skal han også møde op til samtaler i sin kommune. Det skal han, fordi der i sygedagpengeloven står, at kommunen skal hjælpe ham tilbage til sit arbejde så hurtigt som muligt og dermed forebygge, at Jan bliver fyret. Hvis kommunen vurderer, at der er risiko for at Jan ikke kan komme tilbage til sit arbejde og dermed risikere at blive arbejdsløs, ja så er det, at de kan foreslå forskellige former for støtte og praktikforløb.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvilken form for støtte og tilbud de vil benytte. Tilbuddene og aktiviteterne er forskellige fra kommune til kommune, og der er ikke nogle bestemte regler for, hvilke aktiviteter en kommune skal tilbyde. Om man bliver tilbudt motion og styrketræning, fysioterapi og afspænding, samtaler med en mentor eller at komme i virksomhedspraktik vil være afhængig af, hvad netop din kommune har besluttet er et godt tilbud.

Mange af jer syntes sikkert ligesom Jan, at det er underligt, at jeres kommune kan finde på at blande sig i jeres sygdomsforløb og stille krav til, hvad I skal lave. Men I kan også vende det hele på hovedet og se det som noget positivt, for det kan rent faktisk også være en god mulighed for at komme til at dyrke noget motion eller komme til at tale med en stresscoach. Hvem ved, måske kan det endda føre noget godt med sig og være med til at du bliver klogere på dig selv – og får ændret på nogle vaner?

Sig ja, før du siger nej

Jans kommune kan ikke tvinge ham til at tage imod deres tilbud. Men hvis ikke han gør det, kan det få konsekvenser for udbetalingen af hans sygedagpenge. Det betyder, at arbejdsgivere kan kræve den del af lønnen tilbagebetalt som de ikke får kompensation for. Sig derfor ja! Hvis du så er i tvivl om du kan klare det rent helbredsmæssigt, så tag en snak med din læge, og så er det din læge, der må sige nej på dine vegne. Men som udgangspunkt, skal du følge kommunens anvisninger.