Nyt fra Socialrådgiveren:
Uddrag fra en typisk arbejdsuge

Print Friendly, PDF & Email

Når folk spørger hvad jeg laver, plejer jeg at sige, at jeg ”hjælper medlemmerne med alle mulige sociale og arbejdsmæssige spørgsmål og at jeg forsøger at dække området fra vugge til grav.”

Af Socialrådgiver Lone Kaczmarek

Mandag – PTSD og flexjob

Mandag morgenen møder jeg Søren og hans hustru Ida på Jobcenteret i Holbæk. Søren har fået bevilget flexjob efter en længere sygeperiode med diagnosen PTSD på baggrund af en del personpåkørsler og nærved oplevelser igennem årene. Som de fleste andre med PTSD er hans funktionsniveau meget svingende.

Der er perioder hvor han har svært ved at komme ud af døren og der er perioder hvor han har det bedre. Men typisk er, at Søren er præget af et konstant forsvar, har hukommelsesproblemer og er meget påvirkelig af sine omgivelser. Sørens udfordringer påvirker hele familien og Sørens hustru Ida er i perioder meget ked af den situation de som familie, helt ufrivilligt, er havnet i.

På mødet snakker vi om hvilke muligheder der – og sagsbehandleren på Jobcenteret henviser til en virksomhedskonsulent og et flexjob tilbud, som skal hjælpe Søren med at finde den rigtige arbejdsplads med de rammer, som Søren kan fungere under, og hvor der er en forståelse for den usynlige sygdom, som PTSD er.

Tirsdag – Til døden os skiller

Thorkild ringer og fortæller, at hans hustru er alvorlig syg med cancer. Hun har fået at vide, at det kun er et spørgsmål om tid. Thorkild har hørt, at det er muligt at få orlov til at passe sin hustru i hjemmet, og han vil også gerne vide noget om sin økonomi, og om han kan blive i huset når hans hustru er død.

Thorkild har hørt rigtigt. Han har mulighed for at søge kommunen om at blive ansat til at passe sin syge hustru, når hun på et tidspunkt får behov for intensiv pleje. Vi når frem til, at han varsler sin arbejdsplads om den hjemlige situation, da arbejdsgiveren til sin tid skal bevilge orloven, mens det er kommunen, der bevilger ansættelsen.

Selvom det er svært at snakke økonomi, når ens nærmeste ligger for døden, kan det for begge parter være vigtigt at finde ud af, om den længst levende kan blive boende i det fælles hjem. For tjenestemænd er ægtefællepensionen 71 % af tjenestemandens egenpension, mens de overenskomstansatte er nødt til at tjekke hvor meget de har i deres pensionskasse og hvem de har begunstiget.

Onsdag – Sygedagpengene stopper

Hanne er sygemeldt og er blevet opsagt fra sit arbejde. Hun er i kontakt med sygedagpengekontoret på Jobcenteret i Vejle kommune, hvor hun er til jævnlige opfølgningssamtaler. Hanne ringer og fortæller, at hendes sag skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam, da hendes sygedagpenge skal stoppe. Hun er derfor usikker på, hvad der skal ske, og hvad det betyder for hende.

Rehabiliteringsteamet er en lovpligtig gruppe af fagpersoner, som sammen med Hanne skal drøfte hendes situation med henblik på, at hjælpe hende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis det med tiden viser sig, at hun ikke kan klare et fuldtidsarbejde, er det rehabiliteringsteamet, der kan pege på andre foranstaltninger som fx et resurseforløb, flexjob eller en pension.

Vi snakker om hvad der kommer til at ske på mødet – og Hanne giver fuldmagt til, at jeg kan indhente sagsoplysninger og deltage som bisidder, så hun ikke skal sidde helt alene over for denne store gruppe af personer.

Torsdag – Familieforøgelse

Der er kommet en mail fra Tobias. Han fortæller, at han skal være far til januar – og spørger om barselsrettigheder.

Barselsloven siger, at den vordende mor skal give sin arbejdsgiver besked senest 3 måneder før forventet termin, mens barnets far eller medmor skal give besked senest 4 uger før forventet fødsel, hvis man ønsker at holde de 2 ugers forældreorlov i forbindelse med fødslen. Efter fødslen skal man inden 8 uger give arbejdsgiveren besked om, hvor meget barsel / forældreorlov man ønsker – og hvordan og hvornår man vil afholde den.

Jeg sender Tobias en folder, som Dansk Jernbaneforbund har udarbejdet om barselsreglerne og henviser ham endvidere til Borger.dk, hvor han og barnets mor kan læse mere om reglerne for barsel og forældreorlov.

Fredag – Ferie og sygemelding

På mit skrivebord ligger der en seddel med besked fra Camilla. Da jeg ringer tilbage, fortæller Camilla, at hun er sygemeldt med stress og at hun har planlagt sommerferie med en rejse til Spanien sammen med sin kæreste, og spørger om hun må tage af sted?

Når man er sygemeldt er man syg – og kan som udgangspunkt ikke holde ferie. I særlige tilfælde kan lægen dog anbefale, at det vil være i overensstemmelse med behandlingen at tage på ferie.

Man skal derfor få en seddel fra sin læge, hvorefter arbejdsgiver og sygedagpengekontoret i hjemkommunen skal godkende og acceptere, at man holder ferie.

Man har ikke krav på at afholde sin ferie når man er syg, og hvis lægen, arbejdsgiveren eller kommunen siger nej, skal man kontakte sit forsikringsselskab.

Hvis man har en rejseforsikring, vil de som oftest refundere de udgifter man har haft i forbindelse med køb af rejsen.

Find mere information her:

borger.dk
star.dk

Her kan du finde svar, yderligere uddybning og relevante lovgivning.

Hvis du har spørgsmål om dine pensioner, kan du tjekke:

pensionsinfo.dk
tjenestemandspension.dk

Eller kontakte dit pensionsselskab…

Særligt ved PTSD:

netpsykiater.dk
ptsdidanmark.dk