Medlemsinfo: Fakta om hastebehandling i Arbejdsretten i dag

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har i dag, 22. november 2018, været til hastebehandling af en sag i Arbejdsretten.
Behandlingen i Arbejdsretten skete fordi Dansk Arbejdsgiverforening havde indgivet en indberetning om, at et antal  af Dansk Jernbaneforbunds medlemmer den 21. november 2018 havde etableret en overenskomststridig kollektiv arbejdsnedlæggelse.
Dansk Arbejdsgiverforening anførte tillige, at der er tale om systematiske arbejdsnedlæggelser og henviste til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser den 5. november 2018.
Dansk Jernbaneforbund erkendte, at arbejdsnedlæggelsen den 21. november 2018 er overenskomststridig.
Dansk Jernbaneforbund erkendte ikke, at der er tale om systematiske arbejdsnedlæggelser.
Næste skridt i sagen er, at Dansk Jernbaneforbund skal indgive et svarskrift til Arbejdsretten.
Dansk Arbejdsgiverforening bad om, at Dansk Jernbaneforbund blev givet et pålæg om skarpt at indskærpe overfor medlemmerne, at de ikke må deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at arbejdet skal holdes normaliseret.
Arbejdsretten tiltrådte dette pålæg.
Dansk Jernbaneforbund skal hermed på det kraftigste indskærpe overfor medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, at de ikke må deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og ligeledes kraftigt indskærpe, at arbejdet skal holdet normaliseret.
I sagen fremlagde arbejdsgiverside et “lokomotivførerkædebrev”, hvori der opfordres til at afholde fagligt møde den 26. november 2018. Dansk Jernbaneforbund skal tage skarpt afstand herfra og gentage, at arbejdet skal holdes normaliseret.