Medlemsinfo: DSB angriber ytringsfriheden – vil tvinge kollegaer og forbund til tavshed.

Print Friendly, PDF & Email

DSB har nu valgt at indlede sit næste angreb på kollegaer og på Dansk Jernbaneforbund.

Vi har indenfor den seneste tid oplevet, at man fra ledelsens side i DSB forsøger at presse medarbejdere til at slette opslag på Facebook.

Opslag der vel og mærke alene indeholder fakta. Dansk Jernbaneforbund er konkret gået ind i et enkelt tilfælde. Vi rejser også sagen principielt overfor DSB.

Oveni kom det frem ved det senest afholdte arbejdsretsmøde, at Dansk Arbejdsgiverforening – på vegne af DSB – ville indlede endnu en sag mod Dansk Jernbaneforbund.

Påstanden er, at Dansk Jernbaneforbund i sin retorik og kommunikation opildner medlemmerne til konflikt.

Dette ved at skabe et billede af, at Dansk Jernbaneforbund ikke har en overenskomst i Dansk Industri.

Vi ser med spænding frem til det anklageskrift.

I mellemtiden kan DSB overveje, om deres kommunikation giver det indtryk, at alle DJ’s medlemmer skal på Jernbaneoverenskomsten.

DSB undgår meget behændigt det faktum, at halvdelen af driftspersonalet er omfattet af det statslige aftalegrundlag.

DSB skaber med denne fortielse forvirring og frustration.

Hvem opildner til konflikt?

Vi har gennemgået DSBs kommunikation og må blot konstatere, at direktionens mange informationer konsekvent skaber frustrationer og uro hos medarbejderne.

Vi gemmer de konkrete eksempler og argumenter til den ventede retssag.

Vi vil dog allerede nu tage kraftig afstand fra direktør Flemming Jensen seneste pressemeddelelse; hvori direktøren udtaler, at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer ”tager kunderne som gidsler”.

En sådan bemærkning fra en direktør, kan desværre nemt opildne til uro.

Bemærkningen bliver efterfulgt af en opfordring til at Dansk Jernbaneforbund skal indgå i reelle forhandlinger.

Det har vi forsøgt siden januar 2018. Ordene kommer fra samme direktør, som vil slæbe Dansk Jernbaneforbund i retten for at opildne til konflikt.

DSB angriber ytringsfriheden

Dansk Jernbaneforbund modtager i disse dage henvendelser fra medlemmer, der bliver kontaktet af DSB’s øverste ledelse og meget bestemt bliver bedt om at fjerne opslag og kommentarer på Facebook – uden nogen form for angivelse af baggrund.

Disse indirekte trusler fra DSB mod medarbejderne er direkte uacceptable. Dansk Jernbaneforbund undersøger nu disse sager.

Vi må derfor opfordre til, at enhver henvendelse fra DSB til medlemmerne vedrørende deres frie ret til at ytre sig, overdrages til Dansk Jernbaneforbund.

Hvis du oplever eller har oplevet, at DSB lægger pres på dig for at få slettet en helt legitim ytring på f.eks. sociale medier, opfordrer vi dig derfor til straks at kontakte forbundet.

Vi registrerer alle tilfælde – anonymt eller med navn – så vi kan dokumentere problemets omfang.

Hvis det er nødvendigt, går vi også ind i de konkrete sager.

Vi skal dog her endnu engang gøre opmærksomhed på, at opfordringer til overenskomststridige handlinger ikke er tilladt og Dansk Jernbaneforbund fjerner disse, når disse bliver opdaget.

Men at en medarbejder i DSB lufter sine frustrationer og følelser, kan DSB aldrig komme til at bestemme.

Hvad er det for tilstande den direktion hylder?

Der hersker desværre ikke tvivl om, at DSB forsøger at tvinge kollegaer og forbund til tavshed.

De tider og de regimer som den slags handlinger kan henføres til, skal vi bekæmpe.

Dansk Jernbaneforbund er overbevist om, at hele fagbevægelsen bakker op om fagforeningernes og medlemmernes ret til at ytre sig frit.

Bak op kære venner. DSB skal ikke tvinge os til tavshed.